Rusza rekrutacja do przedszkola w Zawoni

81

Na dzieci czeka nowoczesny obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 308 mkw. W przedszkolu znajdują się 3 sale edukacyjno – zabawowe o łącznej powierzchni 136 mkw., a obok przedszkola wybudowany jest nowoczesny plac zabaw.

Realizacja projektu „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia” rozpoczęła się 1 sierpnia 2013 roku. W ramach projektu realizowane są także zajęcia dodatkowe takie jak: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna czy logopedia.

Wszyscy rodzice zainteresowani przyjęciem dzieci do przedszkola w Zawoni powinni złożyć karty zgłoszenia dziecka oraz oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, wg. wzoru, który znajduje się na stronie internetowej gminy. Znajdują się tam m. in. harmonogram naboru do przedszkola, kryteria punktacji stosowanej przy rekrutacji do przedszkola, wykaz wymaganej dokumentacji, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie.

Harmonogram naboru wygląda następująco:

Więcej w bieżącym numerze NOWej lub po zalogowaniu się na stronę.

[hidepost=0]Od 10 do 15 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dzieci do Przedszkola, wraz z wymaganą dokumentacją. Dokumenty w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja do przedszkola w Zawoni” należy złożyć do biura projektu w Urzędzie Gminy Zawonia (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2014 r. do godz. 15. Od 16 do 28 kwietnia – wstępna weryfikacja złożonych kart zgłoszeń – prace przygotowawcze na posiedzenie komisji kwalifikacyjnej. Ok. 28 kwietnia – rozpatrywanie złożonych kart przez komisję kwalifikacyjną 30 kwietnia – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 5 września – dzieci nowo przyjęte, które nie zgłosiły się w przedszkolu w pierwszych dwóch dniach września, a ich rodzice nie uzasadnili przyczyny tej nieobecności, zostaną skreślone z listy przyjętych dzieci. Na zwolnione miejsce przyjmowane będą dzieci z listy rezerwowej.[/hidepost]

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here