Pieniądze na modernizację sprzętu komputerowego

132

Ledowe oświetlenie dla kilku wsiSławomira Hermann, naczelnik wydziału infrastruktury, wyjaśniła na sesji rady powody, dla których zostały zaproponowane zmiany w budżecie na ten rok i  w Wieloletniej Prognozie Finansowanej: – W ramach otrzymanego odszkodowania za grunty pod drogę s-5, jesteśmy zobowiązani odprowadzić od tej kwoty podatek vat. Zaplanowana w budżecie kwota za odszkodowanie w wysokości 1,9 mln zł, wzrosła o 154 tys. 571 zł, ponieważ pracownicy z wydziału nieruchomości stwierdzili, że niektóre wyceny gruntów czy nieruchomości są za niskie. Ponadto dostaliśmy pieniądze w ramach projektu e-urząd. Jeszcze w ubiegłym roku 8 jednostek samorządu terytorialnego, z liderem projektu (gminą Prusice), złożyło wniosek o dofinansowanie. W ramach otrzymanych środków zmodernizujemy bazę komputerową. Wartość całego zadania to 265 tys. zł, z tego 222 tys. dotacja, 43 tys środki własne.

Mariusz Fedzin dopowiedział na co konkretnie zostaną wydane zaplanowane w budżecie środki: – Zakup serwera, modernizacja systemu do zarządzania dokumentami, zakup systemów operacyjnych i materiałów biurowych. W przyszłości obsługa w urzędzie z pewnością będzie lepsza – zaznaczył sekretarz. Obie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.

Radni podczas sesji zatwierdzili także strategie rozwoju wsi dla Kryniczna, Wiszni Małej i Ozorowic. Przyjęto nowy skład Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiszni Małej, z ramienia wojewody w tym organie doradczym zasiada Marzanna Jurzysta-Ziętek.

Radni przychylili się do projektu uchwały likwidującego punkt przedszkolny w Szewcach. Karolina Kempiszak, kierownik SAPO, wyjaśniła, że są to tylko kwestie organizacyjne. Od 2009 roku na ternie gminy funkcjonują dwa punkty przedszkolne (każdy z nich oferuje po 25 miejsc), co odpowiadało ówczesnym zapotrzebowaniem rodziców. Ponieważ oferta edukacyjna się powiększyła odkąd w ubiegłym roku oddano do użytku gminne przedszkole, nie jest potrzebna, by w gminie funkcjonował punkt przedszkolny: – Ten punkt będzie funkcjonował na obecnych zasadach do 31 sierpnia 2015 roku, a po 1 września przejmiemy go jako gmina na przedszkole. Decyzją rady poszerzono ofertę edukacyjną w Szkole Podstawowej w Wiszni Małej. – Z uwagi na warunki lokalowe zdecydowaliśmy, by punkt przedszkolny przenieść do budynku po byłej szkole w Ligocie. Docelowo ten punkt ma być przekazany firmie, która w Piotrkowiczkach prowadzi już punkt przedszkolny. Wiem, że w planach jest wydłużenie czasu pozostawienia dziecka i oferty edukacyjnej. Fundacja planuje w tym miejscu otworzyć dla mieszkańców punkt rehabilitacyjny – dodała Karolina Kempiszak.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here