Są pieniądze na przedszkola i siłownie

404

Właśnie ten grant stał się najważniejszą przyczyną napisania projektu uchwały zmieniającej budżet oraz zwołania sesji nadzwyczajnej – wyjaśnił wójt.

Następne 350 tys. zł wpisanych do budżetu na sesji  27 lutego to dotacja unijna do międzysamorządowego projektu projektu II etapu informatyzacji urzędu

Kolejnymi zadaniami, na wykonanie których powinniśmy zarezerwować środki w budżecie są siłownie, jakie mają powstać na świeżym powietrzu w Zawoni, Czeszowie i Złotowie – dodała skarbnik gminy  Jadwiga Kaczmarek

Więcej w najnowszym wydaniu NOWej gazety trzebnickiej

[hidepost=0]Radni przyjęli też informację o zmniejszeniu o 61 tys. zł subwencji oświatowej. – Nie będziemy ciąć wydatków w szkołach, dlatego że mamy wysoką subwencję na oddziały przedszkolne – dodała skarbnik. Radni podnieśli kwoty przeznaczone na dofinansowanie posiłków dla osób uprawnionych do korzystania z tego typu pomocy. Jak wyjaśnił wójt, stawki żywnościowe wzrosną z 3 do 6 zł. Piotr Grucela, jedyny radny opozycyjny w gminie, poparł ideę podniesienia stawek żywnościowych, ale jednocześnie zauważył, że projekt uchwały jest niezgodny ze statutem gminy, bo wymagane uzasadnienie nie podaje skutków finansowych, jakie poniesie budżet po wprowadzeniu tej uchwały. Radni podwoili więc wydawaną na dożywianie kwotę, nie sprawdzając, czy pieniądze na ten wydatek są w kasie. Wójt Robert Borczyk, prezentując projekt uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego, gorąco go rekomendował, zaznaczając, że dysponowanie przez samorząd takim funduszem umożliwi uzyskanie dodatkowego dofinansowania w postaci zwrotu części środków wydanych przez samorząd wiejski. Fundusz na przyszły rok wzrósł ze 190 tys. do 240 tys. złotych. Na lutowej sesji radni podjęli także uchwałę o przejęciu na własność gminy wraku porzuconego samochodu. Za kasację wraku gmina będzie musiała zapłacić, ale zanim to nastąpi trzeba będzie jeszcze płacić za próby poszukiwania właściciel. – Takie jest prawo i nie możemy go się pozbyć, bez próby szukania właściciela, który porzucając auto pozbył się je bezpłatnie – zaznaczył szef samorządu, tłumacząc, że do czasu ustawowego nieujawnienia właściciela trzeba będzie płacić za parkowanie „pojazdu”.[/hidepost]

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here