Żmigrodzianie o seniorach

74

Cykl żmigrodzkich Kawiarenek Obywatelskich jest dobrą okazją do dyskutowania o sprawach mieszkańców. Tym razem „na tapetę” wzięto sprawy tych dłużej żyjących osób w gminie. Dużą i najważniejszą część osób obecnych na sali stanowili członkowie stowarzyszeń zrzeszających seniorów. W spotkaniu wzięła udział dr Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych,  która w ramach kawiarenki obywatelskiej jako moderator dyskusji była w Żmigrodzie już trzeci raz. W kawiarence uczestniczyli również: wiceburmistrz Zdzisław Średniawski oraz dyrektorka Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego lek. med. Ewa Skorecka, która przedstawiła z medycznego punktu widzenia co się dzieje z organizmem, któremu przybywa lat. Opowiedziała także o tym, jak na nasze zdrowie mogą wpłynąć diagnostyczne badania oraz postęp techniczny w medycynie.

Wiceburmistrz natomiast poinformował zebranych o działaniach gminy, które są podejmowane na rzecz poprawy jakości życia jej najstarszych mieszkańców. Zaproponował także powołanie Rady Seniorów, która dbałaby o interesy osób starszych. Pomysł ten spotkał się z aprobatą wśród obecnych na spotkaniu osób. Dobrym podsumowanie całego spotkania wydaje się być cytat przytoczony przez Zdzisława Średniawskiego – „po czter­dzies­tce zaczy­na się sta­rość młodych, a po pięćdziesiątce młodość starych.”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here