Czy obornicki podatnik musi finansować działalność statutową stowarzyszeń i klubów sportowych?

83

„Jak nas informuje artykuł red. Joanny Lewandowskiej zamieszczony w Nowej – 18-24.02.2014 r., że ponad 430 tys. zł Urząd Gminy w Obornikach Śl. przekazał w roku 2013 na działalność statutową stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie Miasta i Gminy Oborniki Śl. Uważamy, że w świetle dużych zaniedbań w Obornikach Śl. w zakresie infrastruktury (jezdnie, chodniki, elewacje budynków w mieście itp.) zamiast wydawać pieniądze podatnika na stowarzyszenia, które oferują czasem bardzo wątpliwą działalność na rzecz gminy, należy rozważyć możliwość znacznego obniżenia dotacji dla niektórych stowarzyszeń i klubów sportowych. Uważamy, że obornicki podatnik jest zainteresowany tym, by w mieście i gminie były w dobrym stanie jezdnie, chodniki (bez dziur i wyboi) i estetyczne elewacje budynków komunalnych.

Biegi rodzinne, wystawy stołów wielkanocnych czy inne rewelacje rekreacyjne mogą być organizowane, lecz na koszt zainteresowanych rodzin, a nie obornickiego podatnika.

Czy stowarzyszenia i kluby sportowe działające w gminie dysponują składkami swoich członków?

Dlaczego stowarzyszenia i kluby sportowe swoją działalność statutową opierają tylko na dotacjach otrzymywanych przez Urząd Gminy czyli działają kosztem podatnika.

Dlaczego stowarzyszenia i kluby sportowe nie są zainteresowane znalezieniem sobie sponsorów w zakładach pracy, instytucjach czy różnych fundacjach, tylko bazują na dotacjach otrzymywanych z Urzędu Miasta i Gminy w Obornikach Śl.

Proponujemy by w roku 2014 zawiesić niektóre o wątpliwej działalności stowarzyszenia i kluby sportowe w Gminie Oborniki Śl., a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe przeznaczyć na remonty i rewitalizację jezdni, chodników i elewacji budynków komunalnych w mieście i gminie Oborniki Śl. Ponadto należałoby zainstalować monitoringi wizyjne w miejscach najbardziej newralgicznych (szkoły, dworzec PKP itp.) by podnieść jakość bezpieczeństwa mieszkańców w Obornikach Śl.

Należy również rozważyć – tak jak jest w innych gminach – opracowanie przez Urząd Gminy programu dożywiania dzieci z rodzin najuboższych, by nie kwestować pod kościołami – jak dotychczas – na dożywianie dzieci.

list

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here