Gmina przekaże stowarzyszeniom łącznie 240 tys. złotych

97

logo obornikiW poprzednim numerze NOWej opublikowaliśmy informacje o tym, w jakiej wysokości i komu przyznano środki finansowe na cele sportowe, a także na zadania z zakresu: polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, na kulturę, oświatę i wychowanie, na poprawę bezpieczeństwa; a także na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Poniżej prezentujemy pozostałe zadania, które zostały dofinansowane i listę stowarzyszeń, które nie otrzymały wsparcia finansowego z budżetu gminy.

Na zadania z zakresu upowszechniania turystyki przeznaczono łącznie 10 tys. zł. I tak, Stowarzyszenie „Okolice” otrzymało 1,5 tys. zł; Koło Trzebnica PZN na „Niewidomy w Akcji” 1,2 tys. zł; Obornicki Zdrój na promocję leśnych szlaków rowerowych – 1 tys. zł; ZHP Chorągiew Dolnośląska na „Z harcerzami zdobędziesz szczyty” – 3,3 tys. zł; a Stowarzyszenie „Leśna Oaza” na III Rajd Cysterski otrzymało 3 tys. złotych.

Na zadania związane z ochroną  środowiska,  rolnictwem,  łowiectwem miasto przeznaczyło łącznie 16 tys. zł. Stowarzyszenie Miłośników Wilczyna otrzymało 2 tys. zł na piknik z okazji „Dnia Ziemi”; Dolnośląski Związek Pszczelarzy – 2 tys. zł na „Profilaktykę dla pszczół”; Polski Związek Wędkarski na „Ochronę wód” –  4 tys. zł; Koło Łowieckie „Leśnik” otrzymało 7 tys. zł za „Partnerstwo Oborniki Śl. – Rehau”. Na te cele komisja przyznająca fundusze zostawiła rezerwę w wysokości 1 tys. złotych.

Dofinansowania nie otrzymały: Dolnośląska Chorągiew ZHP na „Harcsport 2014”; KS „Arkadia” na „Tenis dla wszystkich”; Stowarzyszenie Lipówka na „Rozwój poprzez ruch”; Stowarzyszenie „Lipówka” na „Wyścig kolarski” MTB; Fundacja „W pełni sprawni” na „W pełni sprawni mieszkańcy Obornik Śl.”; Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śl. na „Dzień Dziecka – piknik historyczno-archeologiczny”; Stowarzyszenie „Razem dla Bagna” na „Tonacja Bagno”; Stowarzyszenie „Lipowa Dolina” na „Reaktywację Kina w Obornikach Śl.”; ZHP Chorągiew Dolnośląska na „Wolontariat jest ok”; Stowarzyszenie „Rozwoju Pęgowa” na „Konkurs Najaktywniejszy zespół szkolny”; Stowarzyszenie Przyjaciół SP nr 3 na „Warsztaty z robotyki”; LKS „Zorza” Pęgów” na „Rower mój przyjaciel”; Koło Łowieckie „Leśnik” na „Zwiększenie populacji ptactwa”; Stowarzyszenie „Lipówka” na „Popularyzację pszczelarstwa”; a także Stowarzyszenie „Tramp” na projekt „Kort tenisowy przy boiskach wielofunkcyjnych”.

Choć informacja o rozdysponowaniu środków znalazła się w rozporządzeniu burmistrza, to podziału i przyznawania pieniędzy na konkretne cele dokonywała komisja. Jej przewodniczącym  był Karol Kos, zastępca burmistrza, a członkami: Leszek Pawlak, sekretarz gminy, Ewa Brzegowska,  pełnomocnik burmistrza ds. uzależnień i ds. organizacji  pozarządowych. Sekretarzem komisji bez prawa głosu była Urszula Kielar, a obserwatorem z ramienia Rady Miejskiej Bożena Magnowska (przewodnicząca komisji spraw społecznych).

240 tys. zł
tyle było łącznie środków do rozdysponowania na inne cele niż sport240 tys. zł
tyle przekazano klubom sportowym (między innymi: piłka nożna, ręczna, siatkowa)

22 tys. zł przekazano na politykę społeczną

27,5 tys. zł przeznaczono na ochronę zdrowia

68 tys. zł przekazano na kulturę

3 tys. zł przekazano na zadania z zakresu pomocy społecznej

27 tys. zł rozdysponowano na cele związane z oświatą i wychowaniem

5 tys. zł – na wspieranie bezpieczeństwa

40 tys. zł poszło z budżetu gminy na ochronę zabytków i opiekę nad nimi

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here