Wspólnie poprowadzą badania dotyczące odrzutów

48

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu powołano Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych, które wyposażone jest w odpowiednie zaplecze dla zwierząt doświadczalnych, a także bazę lokalową i sprzętową. Wybudowano je dzięki środkom unijnym. To właśnie tam zwierzęta, w tym przypadku świnie poddawane są różnym badaniom.

To musi być specjalna rasa, określony typ itd. To nie jest tak, że się łapie na ulicy jakiegoś zwierzaka i później przeprowadza na nim jakieś badania. Jest to ogromnie skomplikowane przedsięwzięcie – powiedział dr Jerzy Jabłecki.

Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Chirurgii. Operacje są przeprowadzane w soboty, pracownicy więc wykonują te zajęcia w czasie wolnym od pracy zawodowej.

Korzyść jest naukowa dla transplantologii. Nie ma takiego przełożenia na to, że operacja będzie trwała krócej. To jest jakiś przyczynek do w ogóle badań. Jest to pierwszy etap, który dotyczy bardzo ważnej działki, a mianowicie – odrzucania przeszczepów. Odrzucanie jest tym problemem, z którym się zmagamy  – powiedział dr Jabłecki, dodając:

Jeżeli chodzi o przeszczepy ręki, można pobrać wycinek, ale nie można pobrać kości, mięśni. Zwierzęta te służą więc ludziom swoim ciałem i życiem.

Drugim etapem prowadzonych wspólnie przez szpital i uniwersytet badań będą leki, które będą podawane bezpośrednio do miejsca przeszczepionego i dzięki temu lekarze będą mieli wgląd w to, w jaki sposób posunęła się terapia, czy w jaki sposób lekarze są w stanie zapobiec odrzucaniu.

Korzyścią dla studentów jest to, że dzięki podpisanemu porozumieniu będą mogli realizować swoje prace dyplomowe oraz odbywać praktyki i staże w trzebnickim Centrum Transplantologii.

Porozumienie ze strony Fundacji podpisali: prof. Jerzy Jabłecki, prezes oraz dr Adam Chełmoński, wiceprezes. W imieniu uczelni podpis na dokumencie złożyli: prof. Alina Wieliczko, prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem oraz prof. Krzysztof Kubiak, dziekan Wydziału.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here