Zapłacisz także za krzewy, drzewa i głazy…

1876

Jak wyjaśnił Michał Haberka, podinspektor ds. dróg w Urzędzie Miejskim, zgodnie z „Ustawą o drogach publicznych” stawki za zajęcie pasa ruchu drogowego ustala władza wykonawcza. – Niestety, w naszej gminie stawek tych nie rewaloryzowano od 2004 roku i wynoszą 20 groszy za metr kwadratowy – powiedział inspektor. Wyjaśnił, że obecnie porównano stawki z innymi gminami, m.in. powiatu trzebnickiego. Kierownik wydziału inwestycyjnego Andrzej Małkiewicz powiedział, że przy dotychczas stosowanych stawkach roczne wpływy do budżetu wynosiły ok. 10 tys. zł. Po podwyżce – o ile przypilnuje się rzetelności wpłat – wpływy powinny wzrosnąć dziesięciokrotnie. Haberka dodał, że obecnie w gminie prowadzi się wiele inwestycji w związku z tym jest bardzo dużo wniosków o zajęcie pasa : – Z samego Tauronu jest ich około dwudziestu miesięcznie – zapewnił podinspektor. Dodał, że także sadzenie krzewów i drzew, a także układanie kamieni i głazów – utrudniających parkowanie samochodów – tuż przy posesji jest zajęciem pasa drogowego, więc bez zgody i opłaty jest nielegalne. Dotychczas nie interweniowano w przypadku takiego zajęcia pasa ruchu, teraz, po uprawomocnieniu się uchwały, trzeba będzie płacić.

Zgodnie z uchwałą przyjętą przez Radę Miejską w styczniu, opłaty będzie się pobierało za zajęcie pasa drogi z powodu: 1. prowadzenia robót w pasie drogowym (niezwiązanych z jej budową, przebudową, remontem, utrzymaniem lub ochroną); 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego; 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam; 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3. Za zajęcie 1 mkw. powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień:

1. -poza terenem zabudowanym: a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 1,50 zł; b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 2,50 zł; c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości – 4 zł; – w terenie zabudowanym: a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości – 3 zł; b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości – 5 zł; c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości – 8 zł;

2. Do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych oraz pozostałych elementów pasa drogowego z zastrzeżeniem ust. 1 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 mkw. pasa drogowego w wysokości: – poza terenem zabudowanym – 1 zł; – w terenie zabudowanym – 2 zł.

3. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w pkt 2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 mkw. powierzchni pasa drogowego drogi gminnej, zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia: – poza terenem zabudowanym – 20 zł; – w terenie zabudowanym – 45 zł; 3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 160 zł.

4. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w pkt 3 ustala się następujące stawki opłat za 1 mkw. powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego: – poza terenem zabudowanym – 1 zł, – w terenie zabudowanym – 2 zł.

5. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za 1 mkw. powierzchni reklamy: – poza terenem zabudowanym – 0,50 zł; – w terenie zabudowanym – 1 zł.

6. – Za zajęcie pasa drogowego o powierzchniach mniejszych niż 1 mkw. pobiera się opłatę jak za 1 mkw; – zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego za 1 dobę.

7. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 10% stawek podstawowych określonych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here