Najwięcej na wyposażanie świetlic i zabawy

60

Mieszkańcy Skoroszowa podczas zebrań wiejskich zadecydowali o kolejności wykonywanych zadań w ramach funduszu. W tym roku planują wykonać dziewięć inwestycji, o łącznej kwocie 11 tys. 712,47 zł. Najwięcej z tych środków – nieco ponad 5,6 tys. zł, będzie przeznaczone na wyposażenie świetlicy, kolejne – 2,2 tys. zł, będzie przeznaczone na organizację stałych imprez (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, mikołajki, dożynki). Dalsze środki mieszkańcy zamierzają przeznaczyć na doposażenie świetlicy oraz na zadbanie o teren wokół tego budynku. 1150 zł to suma wydatków poniesionych na wymianę i zakup rynien na dachu świetlicy oraz przy drewnianej wiacie, 1600 zł przeznaczono na zakup dwóch drewnianych stolików z ławkami, które będą postawione pod wiatą, za 250 zł planuje się kupić krzewy ozdobne, zostaną one posadzone przy wiacie. Ponadto mieszkańcy Skoroszowa planują wydać 200 zł na farby do pomalowania wiaty, drugie tyle na pomalowanie wiaty rekreacyjnej. Ostatnią pozycją wymienioną w tegorocznym funduszu jest kwota 450 zł, przeznaczona na zakup pawilonu. W sprawozdaniu za wykonanie funduszu za I półrocze ub. roku, czytamy, że z wnioskowanej kwoty ponad 5 tys zł, ponad 1600 zł przeznaczyli na wyposażenie świetlicy.

Całkowita kwota przyznana mieszkańcom Piersna wynosi 6 tys. 559 zł, z czego najwięcej środków pochłonie remont wiaty dożynkowej (4 tys. 390 zł). W ramach przyznanych środków, w tym roku planuje się kupić kosiarkę – 969 zł oraz 1,2 tys. zł przeznaczyć na zabawy dla dzieci.

Wysokość funduszu sołeckiego, przypadającego w tym roku mieszkańcom Taczowa Wielkiego, wyniesie 8 tys 110,33 zł. Część z tych środków będzie przeznaczona na organizację imprez kulturalnych, czy wyposażenie świetlicy. Ponad 2,3 tys. zł to wydatki, jakie będą poniesione na wykonanie kolejnego etapu piłkochwytu na miejscowym boisku; trochę ponad 3 tys. zł będzie przeznaczone na zakup materiałów służących do organizacji imprez kulturalnych; 1500 zł na usługi obce towarzyszące tym wydarzeniom. Na wyposażenie świetlicy w tym roku przeznaczona zostanie kwota 700 zł, plus 300 zł za wynajem toi-toya, a za 200 zł będzie kupione paliwo do kosiarki. Do czerwca 2013 r. w całości wydano środki zapisane na zakup kosiarki wraz z paliwem (1800 zł), a 140 zł przeznaczono na organizację imprez i wyposażenie świetlicy.

12 tys. 100 zł, to środki zapisane na rozwój Ujeźdźca Wielkiego. Za łączną kwotę 5,5 tys. zł zostaną przeprowadzone różne formy działalności kulturalno-oświatowej; 3 tys. zł to wydatki jakie będą poniesione na zakup umundurowania dla OSP; kwota 2500 zł, będzie wydana na dopłatę do wycieczek dla „aktywistów wiejskich”, a 1100 zł na doposażenie świetlicy wiejskiej. Do czerwca ubiegłego roku, za nieco ponad 1400 zł mieszkańcy wyposażyli świetlicę, a 954 zł wydali na działalność kulturalną.

4 tys. 390 złto kwota przeznaczona na remont wiaty dożynkowej w Piersnie

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here