Obornickie inicjatywy społeczne

59

Stworzenie centrum kultury, w którym mogliby pokazać się miejscowi artyści, zagospodarowanie Grzybka, zorganizowanie ogrodu jordanowskiego, budowa ścieżek: od konnych, poprzez rowerowe, do zdrowia, powołanie nowej nieformalnej „organizacji”, która czuwałaby nad wdrażaniem budżetu obywatelskiego, zorganizowanie czasu po południu, wieczorem i w weekendy, zarówno dla młodzieży, jak i starszych, to tylko niektóre propozycje inicjatyw społecznych, jakie padły podczas konsultacji społecznych, jakie odbyły się w ub. czwartek w Saloniku Czterech Muz.

Uczestnicy mieli odpowiedzieć sobie na pytania: W jakich inicjatywach na terenie gminy chcieliby brać udział? Które zasoby gminy, sprzyjają nowym inicjatywom? oraz czego potrzebujemy do powstania i realizacji nowych inicjatyw?

Pomysłów było znacznie więcej. Osoby uczestniczące w dyskusji niewątpliwie znają potrzeby i możliwości mieszkańców miejscowości gminy, a ponieważ spotkanie opierało się na pięciu zasadach: otwartości, akceptacji, ciekawości, szczerości i zwięzłości, szybko udało się sporządzić długą listę pomysłów. Tym bardziej, że już na początku przyjęto, że znajdą się środki na ich realizację.

Spotkanie było pierwszym z sześciu, jakie mają się odbyć w ramach projektu pn. „Obornickie Konsultacje Społeczne”, jaki do końca roku realizowany jest przez samorząd gminny wspólnie z Fundacją „Moja Przestrzeń”do końca roku. Celem projektu jest m.in. wypracowanie dokumentów strategicznych dla społeczności gminnej.

Tego typu spotkania i wymiana zdań niewątpliwie przyczyniają się do powstawania nowych inicjatyw. Jeśli jednak chodzi o „wypracowanie dokumentów strategicznych”, to – jak zauważyła jedna z uczestniczek kawiarenki – w poprzedniej kadencji samorządu przeprowadzony był podobny projekt. Jego rezultatem jest bogata dokumentacja planów strategicznych, która…. wylądowała w szufladach.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here