Jest dotacja na ul. Kasztanową

72

Jak poinformował radnych burmistrz Sławomir Błażewski, w ubiegłym roku gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy ulicy w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” czyli tzw. schetynówek. Wniosek ten został poparty przez samorząd powiatowy, który przeznaczył na ten cel symboliczną pomoc 5 tys. zł, ale podczas weryfikacji uzyskał dodatkowe punkty. Ostatecznie w pierwszym etapie zajął dziesiąte miejsce. Niestety, poza dotowaną pulą. Jednak ministerstwo w tym roku przeznaczyło na schetynówki dodatkowe środki i tym razem wystarczyło także na ul. Kasztanową w Obornikach Śl.

670-metrowa droga od ul. Władysława Orkana do ul. Prusickiej zostanie uzbrojona w kanalizację deszczową i zostanie podzielona na jezdnię oraz chodnik poprowadzony po północnej stronie (od zbocza Grzybka). Nawierzchnie obu traktów zostaną wyłożone kostką betonową, tzw. puzzlami. Projekt przewiduje wybrukowanie także zjazdów do poszczególnych posesji oraz istniejącego już parkingu przy zjeździe w ul. Wąską (obok budynku ZGK).

Obecnie przygotowujemy dokumentację przetargową. Przetarg zostanie jednak ogłoszony dopiero, gdy w budżecie zostanie zapisana odpowiednia suma na tę inwestycję. Nastąpi to prawdopodobnie jeszcze na lutowej sesji, więc przetarg zostanie ogłoszony w marcu – powiedział nam kierownik wydziału inwestycji UM Andrzej Małkiewicz. Dodał, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, wykonawca powinien zostać wyłoniony w maju, a roboty rozpocząć się w czerwcu. – Mam nadzieję, że już na najbliższej sesji odpowiednie środki zostaną przesunięte na ul. Kasztanową.

 Jeśli nie wynikną nieprzewidziane przeszkody ulica będzie gotowa pod koniec września lub na początku listopada.

Starsi mieszkańcy ul. Kasztanowej pamiętają, że był to kiedyś deptak o nawierzchni nieutwardzonej, ale równej. Ruch samochodowy, a także różne prace ziemne zamieniły promenadę w klepisko.

O położeniu twardej nawierzchni mówi się od lat dziewięćdziesiątych. Początkowo budowa ulicy miała być powiązana z zagospodarowaniem turystycznym Grzybka. Ostatecznie zostały tylko plany modernizacji ulicy. Projekt modernizacji ul. Kasztanowej  – został zatwierdzony do realizacji w 2002 r. Od tego czasu niemal corocznie „wypadał” z budżetu – z powodu braku środków, ale także zgody części mieszkańców okolicznych domów. Chodziło przede wszystkim o uratowanie drzewostanu, a zwłaszcza alejki lipowej, biegnącej środkiem drogi.

1,5 mln zł
będzie kosztowało wybrukowanie 760-metrowej ulicy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here