Ponad 300 gospodarstw będzie miało kanalizację

71

Budowa sieci kanalizacyjnej w Prusicach została już zakończona, przeprowadzono już niezbędne odbiory. Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Piotrowicach. Aby jednak oczyszczalnia mogła zacząć funkcjonować, muszą do niej trafić ścieki o odpowiednim stężeniu. Mówiąc najprościej, potrzebne są ścieki nie tylko przywożone przez szambowozy, ale i te z „sieci”. Odpowiednia gęstość nieczystości zagwarantuje, że oczyszczalnia będzie prawidłowo funkcjonowała.

Jeszcze w tym roku planujemy wykonać ponad 300 podłączeń do kanalizacji. Mamy już zatwierdzone 1,5 mln zł na ten cel i teraz czeka nas jeszcze tylko podpisanie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie podłączeń będzie wyglądało tak, że 45 proc. wartości inwestycji to dotacja, kolejne 45 proc. to niskooprocentowana pożyczka z NFOŚ-u, natomiast 10 proc. kosztów wykonania podłączenia pokryją mieszkańcy – mówi Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic. Jak dodaje, zaraz po podpisaniu umowy miasto ogłosi przetarg na wykonanie przyłączy.

Burmistrz tłumaczy, że budowa przyłączy musi być zakończona w tym samym czasie co budowa oczyszczalni, ponieważ, żeby ją uruchomić potrzeba odpowiedniej ilości ścieków bytowych.

Cieszę się, ze NFOŚiGW ogłosił taki program i udało się nam pozyskać pieniądze, bo trudno byłoby przekonać ludzi, żeby zapłacili niemałe sumy za przyłącza, tym bardziej, że gmina nie może finansować przyłączy osób fizycznych. Nasi mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do płacenia za ścieki, a co dopiero za przyłącza. Przetarg ogłosimy najpóźniej w ciągu miesiąca. I tak jak zapowiadałem, oczyszczalnia powinna ruszyć na przełomie maja i czerwca. Wykonawca zapewnia, że dotrzyma tego terminu – dodaje burmistrz.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here