W czasie ferii będzie więcej kontroli

47

Podobnie jak w poprzednich latach, policjanci przewidują wzmożenie ruchu pojazdów na drogach. – Wzrost natężenia spowoduje istotne zagrożenie zdarzeniami drogowymi. Wszyscy policjanci, którzy będą pełnić służbę w tym okresie, będą podejmować stanowcze środki wobec uczestników ruchu popełniających przestępstwa i wykroczenia, które zgodnie z prowadzonymi analizami stanowią główne przyczyny najtragiczniejszych wypadków drogowych. W związku z powyższym Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy w oparciu o polecenie komendanta powiatowego w Trzebnicy,  przeprowadzi w dniach 17 lutego do 2 marca działania prewencyjno-kontrolne pod kryptonimem „Bezpieczne Ferie 2014” – zapowiada Iwona Mazur, oficer prasowy komendy w Trzebnicy i dodaje, że w czasie akcji szczególną ochroną powinni być objęci piesi i rowerzyści, ze względu na brak mechanizmów chroniących ich ciało.

Będą kontrolować kierowców

Policjanci będą kontrolować między innymi: przestrzeganie ograniczeń prędkości, stan trzeźwości, przestrzeganie przez kierujących i pasażerów obowiązku jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa, stosowanie się przez kierujących do orzeczonych zakazów sądowych, dowód ubezpieczenia pojazdu (OC lub Zielona Karta), stan techniczny pojazdu, właściwy załadunek sprzętu turystycznego, prawidłowość doboru miejsc postoju. Będą także wykorzystywać zapisy tachografów do oceny stopnia zmęczenia kierujących (autobusy), zdecydowanie reagować na wykroczenia będące głównymi przyczynami kolizji i wypadków drogowych, zwracać uwagę na sytuacje i zdarzenia powodujące zakłócenia płynności ruchu drogowego. Funkcjonariusze szczególną uwagę będą zwracać na bezpieczeństwo pieszych: nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych, wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, omijanie pojazdu, który jadąc w tym samym kierunku zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwe przejeżdżanie obok oznaczonych przystanków komunikacji zbiorowej, niezatrzymywanie pojazdu w przypadku gdy przez jezdnię przechodzi osoba niepełnosprawna. Policjanci zapowiadają również, że będą kontrolować bagaże, czy są prawidłowo umocowane, a także czy nie ma w nich rzeczy pochodzących z przestępstw.

Zwrócą uwagę na pieszych

Jak dodaje Iwona Mazur, funkcjonariusze będą również zwracać uwagę na to, czy piesi stosują się do przepisów i będą ich karać w przypadkach: przebiegania przez jezdnię, przechodzenia w miejscach niedozwolonych i tam gdzie widoczność drogi jest ograniczona, niewłaściwej opieki rodziców lub opiekunów nad nieletnimi uczestnikami ruchu drogowego.

Będzie więcej patroli

Policjanci prewencji i wydziału kryminalnego w ramach akcji „Bezpieczne ferie 2014”. będą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Często będą patrolować miejsca gromadzenia i przebywania nieletnich, między innymi parki, skwery, pustostany. Będą legitymować i kontrolować osoby nieletnie przemieszczające się w późnych godzinach nocnych, w celu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Można zgłaszać autobusy do kontroli

Każdy rodzic lub organizator wyjazdu może poprosić o to, żeby policja sprawdziła autobus, uprawnienia, a także trzeźwość kierowcy.

Kontrole autobusów wyjeżdżających z naszego powiatu wraz z dziećmi na kolonie, czy obozy można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym u dyżurnego jednostki KPP Trzebnica tel.71-388-8200 lub w ogniwie ruchu drogowego 71388-8218 – podaje Iwona Mazur.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here