Granice ludzkiej wolności

132

Zdolność wyboru

Autor natchnionej Księgi Syracydesa podaje wizję ludzkiej wolności. Najważniejsze jest to, że nikt nie może zmusić człowieka do zachowywania Bożych przykazań (Syr 15,15-20). Wynika to z wolności natury ludzkiej, którą obdarzył nas sam Stwórca. Człowiek jest wręcz powołany do życia w wolności. Wolność ta jest jednak rozumiana jako zdolność wyboru dobra, a unikania zła, i tym samym do postępowania zgodnie z Dekalogiem. Otrzymana przez człowieka możliwość właściwego wyboru nie może obrócić się przeciwko niemu. Nie realizując dobra prowadzilibyśmy do samozagłady. Dlatego potrzebna jest też mądrość przy kierowaniu się wolnością. Święty Paweł pomaga Koryntianom rozróżnić mądrość „tego świata” od „mądrości Bożej” (1 Kor 2,6-10). Jako przykład wskazuje tych, którym zabrakło mądrości i dlatego ukrzyżowali Jezusa Chrystusa.

 

Nowe Prawo

O wymaganiach Dekalogu naucza również Jezus. Proponowany na najbliższą niedzielę fragment Ewangelii jest spisem zadań i obowiązków Nowego Ludu (Mt 5,17-37). Poszczególne polecenia Jezusa są komentarzem do Prawa Starego Testamentu, podanym jednak w nowej formie. Słowa Jezusa: „A Ja wam powiadam” – to szczególna interpretacja tego, co stało się jedynie przyczyną powstania tzw. faryzeizmu. Syn Boży odkrywa przed człowiekiem prawdziwy sens Prawa: ma ono prowadzić człowieka do pełnego dobra i wolności. Mimo tylu lat wprowadzania w życie Prawa Wolności, człowiek nie ufa temu, że właśnie Prawo Boże jest jedynym gwarantem szanowania ludzkiej wolności. Na nic zdadzą się wszelkie Deklaracje organizacji i rządów, jeśli człowiek nie uzna nad sobą prawa naturalnego, pochodzącego od Stwórcy, które daje największą i prawdziwą wolność rodzajowi ludzkiemu. Ale właśnie od odrzucenia Boga rozpoczyna się rozpaczliwe poszukiwanie pseudo zasad gwarantujących wolność współczesnemu człowiekowi. Dochodzi wtedy jedynie do zagwarantowania pewnych praw (czasem nawet sprzecznych z dobrem ogółu) wybranej grupy społecznej czy partii. Na tej właśnie zasadzie rozwija się we współczesnym świecie ideologia Gender, która według propagatorów tego ruchu w Polsce, ma przeciwdziałać „przemocy wobec kobiet i w rodzinie”. Niestety, wszelkie „poprawianie” Prawa Bożego musi prowadzić do jeszcze większego bezprawia, co zresztą dzieje się na naszych oczach. Dlatego musimy (w imię prawdziwej WOLNOŚCI) powrócić do realizacji Nowego Prawa ogłoszonego przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here