Kasa na: wycieczki, wyposażenie świetlicy, kosiarki

57

W tym roku wysokość funduszu sołeckiego dla Biedaszkowa Wielkiego wyniesie nieco ponad 7,1 tys. zł. W ramach tej przyznanej puli zostanie dofinansowana wycieczka – trochę ponad 3 tys zł, a także zakupiony sprzęt do doposażenia świetlicy – 1,6 tys. zł. Pozostała kwota została podzielona na: organizację imprez – 1500 zł, na kupno podgrzewacza do wody – 1 tys. zł. Do czerwca ubiegłego roku wykonali część z zaplanowanych działań: doposażyli świetlicę przeznaczając na to trochę ponad 3 tys. zł (z planowanych 7 tys.), ponadto za ponad 1 tys. zł zorganizowali imprezy kulturalne.

Łączna suma tegorocznego funduszu sołeckiego dla Boleścina wyniesie 9,5 tys zł. Najwięcej, bo aż 7 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup urządzeń do zabaw dla dzieci, 1500 zł to pieniądze na imprezy kulturalne, a 1 tys. zł na usługi.

11 tys. 600 zł, to wysokość funduszu przyznanego mieszkańcom Domanowic, z tego 7200 tys. zł zostanie wydane na wyposażenie świetlicy, 1600 zł to wysokość umundurowania dla miejscowego OSP, za 700 zł planuje się kupić drzewka, które zostaną wsadzone przy świetlicy, a 1500 zł będzie przeznaczona na organizację cyklicznych imprez kulturalnych. Do czerwca 2013 r., wydali: 1200 zł na umundurowanie strażaków, 6900 zł na doposażenie świetlicy (z łącznej sumy prawie 10 tys. zł), a 150 zł wydali na organizację zabaw.

Z pieniędzy z funduszu mieszkańcy Głuchowa Górnego wykonają dwie inwestycje: pierwszą z nich będzie wylanie fundamentów pod scenę i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – inwestycje wyniosą trochę ponad 7,2 tys. zł, drugą część w ramach przyznanej kwoty (tj. 5 tys. zł), wydadzą na imprezy.

Kwota przyznana dla Masłowca wyniesie 7200 zł, z czego 2500 zł będzie kosztował projekt placu zabaw, 1800 zł zostanie wydane na imprezy kulturalne, 600 zł na ławki i stół, które będą stanowiły wyposażenie świetlicy wiejskiej, a 2 tys. zł będzie kosztowałam kosa spalinowa i 300 zł paliwo. Do I półrocza 2013 r., w ramach przyznanego funduszu kupili ławki i stoły za 240 zł. W pobliskim Masłowie wysokość funduszu wyniesie 12 tys. 640 zł, z czego 4 tys. będą kosztowały progi zwalniające, 3 tys. części do maszyn wioskowych, 1500 zł to suma przeznaczona na zakup materiałów do uszczelniania przeciekającego dachu świetlicy, tyle samo będzie wydane na zakup sprzętu grającego, a 2640 zł na imprezy kulturalne, jak Dzień Kobiet czy Dzień Dziecka. Do czerwca ubiegłego roku zakupili kosę spalinową za 1500 zł, a za 923 zł zorganizowali imprezy kulturalne.

2500 zł
to kwota przeznaczona na wykonanie projektu placu zabaw dla Masłowa
7200 zł
zamierzają przeznaczyć mieszkańcy Domanowic na doposażenie świetlicy

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here