Dziesięć lat „Ateny”

108
Rok 2014 - Śpiewa "perełka" uniwersytetu - chór Atena

Na uroczystości w czwartek spotkało się blisko trzystu członków stowarzyszenia. Gościli przedstawicieli samorządu gminnego i dyrektorów szkół oraz przyjaciół uniwersytetu. Historię i osiągnięcia przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej wiceprezes Ewa Materny.

W sobotę program uroczystości został powtórzony dla mieszkańców Obornik Śląskich. Gościem specjalnym tego dnia była europosłanka Lidia Geringer de Oedenberg

Program artystyczny niemal w całości wypełniły występy słuchaczy udzielających się w chórze, kabarecie To i Owo oraz w grupie tanecznej. Jedynymi gośćmi byli: w czwartek zespół taneczny Zgraja z Wrocławia, a w sobotę chóry: Dnia Jednego z Prochowic i Harfa z Wińska.

Jak nam powiedziała wybierana od pierwszej kadencji prezesem Ateny Irena Małkiewicz, inicjatorami powołania uniwersytetu byli Elżbieta Marcinkowska oraz Krystyna i Jerzy Wiśniewscy, którzy we wrześniu 2003 roku powołali grupę inicjatywną, ale już wcześniej podejmowano takie próby. – Wtedy na całym Dolnym Śląsku działało tylko tylko cztery albo pięć uniwersytetów. Ja myślałam o utworzeniu uniwersytetu w środowisku nauczycielskim, ale na początku zainteresowanie było niewielkie – wspomniała prezes.

Od razu wzięto się do ostrej pracy administracyjno-legislacyjnej. Zarejestrowano stowarzyszenie w starostwie oraz w sądzie, opracowano statut i na 3 lutego 2004 roku zostało zwołane Pierwsze Zgromadzenie Członków SUTW. – Przyszło na nie około setki ludzi, ale ostatecznie tego dnia złożyły akces 43 osoby – powiedziała prezes. –Wtedy też powstały pierwsze sekcje: języka angielskiego, pomocy koleżeńskiej, kulturalno-oświatowa, a także zespół wokalny. Ten ostatni po latach przekształcił się w chór Atena i obecnie odnosi olbrzymie sukcesy.

W następnych latach przybywało nowych członków i powstały nowe sekcje: turystyczna, sportowa, literacka, turystyczna, aerobiku, rowerowa, brydżowa, kosmetyczna, kulinarna, malarska, nordic walking, komputerowa, języka niemieckiego – organizująca wyjazdy na basen, sprawne ręce, a także kabaret „To i owo”.

O działalności stowarzyszenia można by pisać książki. W kilku zdaniach można powiedzieć, że studenci trzeciego wieku nie nudzą się: uprawiają sport, organizują imprezy integracyjne, jak wieczorki taneczne czy plenerowe ogniska, wycieczki autokarowe jedno- i wielodniowe w kraju i za granicę, jeżdżą na wczasy i do sanatoriów. Chór bierze udział z sukcesami w przeglądach i festiwalach, uświetnia także imprezy kulturalne w Obornikach Śl. i gminach ościennych.

Jedna praca magisterska na temat obornickiego uniwersytetu już powstała. W 2008 roku Maciej Florek z wydziału Fizjoterapii Uniwersytetu Wrocławskiego przez prawie pół roku uczestniczył w zajęciach Ateny, by w końcu napisać i obronić pracę: „Analiza motywacji do edukacji i aktywności fizycznej seniorów – studentów UTW w Obornikach Śl.”

Jak dowiadujemy się z ostatniego sprawozdania, 31 grudnia 2013 r. SUTW „Atena” liczyło 287 członków. – Ale tylko w styczniu przyszło do nas około dziesięciu osób – zapewnia prezes.

Studentami STUW „Atena” mogą zostać osoby w wieku ponad 55 lat, emeryci i renciści bez względu na to jakie szkoły ukończyli w przeszłości.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here