Gamba z Trzebnicy

138

W 1201 r. władzę nad Śląskiem objął Henryk Brodaty (prawnuk Krzywoustego). Ważną  decyzją księcia i jego małżonki Jadwigi było osadzenie w Trzebnicy żeńskiego zakonu cysterek i decyzja o budowie dla nich potężnego kościoła i klasztoru. Książę Henryk nadał zakonnicom duże dobra ziemskie, co potwierdzał dokumentami wymieniającymi szczegółowo ich zasięg terytorialny i powinności jakie świadczyć mieli dla klasztoru ich mieszkańcy.

W dokumencie fundacyjnym klasztoru z 1203 r. wymieniono polskie nazwy wsi, m.in. Węgrzynowo, Marcinowo, Sulisławice, Malczów, Szczytkowice. Z 1204 r. pochodzi kolejny dokument, który wg oceny Romana Stelmacha i innych archiwoznawców „jest jednym z najważniejszych źródeł do badań nad strukturą ekonomiczną i społeczną Polski średniowiecznej”. Natomiast wybitny historyk średniowiecza Kazimierz Tymieniecki określa go jako „najstarszą polską ustawę dworską”.

Z tego dokumentu poznać można także polskie imiona żyjących wtedy mieszkańców, takie jak: Bogdan, Boguchwał, Miłosław, Modlibog, Gamba (Gęba), Hrapek (!), Radoń czy Janek.  W samej Trzebnicy wg dokumentu było osiedlonych 17 hospitów (gości), którzy składali daniny ze zbóż. Znajdują się tu także nazwy zawodów, które wykonywali poddani klasztoru. Dokument wymienia m.in. murarza Dalemira (pracował przy budowie trzebnickiej świątyni), winiarza Znara, szewca Unora. We wsi Rędziszowo było 6 hospitów, 2 łagiewników, 1 podstoli, 1 piekarz, 1 winiarz, 1 szewc, 2 garncarzy, 1 pasiecznik, 4 kołodziejów, 3 komorników.

W końcowej części dokumentu z 1204 r. książę Henryk Brodaty zachęcał do osiedlania się w dobrach klasztornych, oferując chętnym ulgi i zwolnienia w powinnościach.

W tym samym 1204 r. krzyżowcy – uczestnicy IV krucjaty zdobyli i splądrowali Konstantynopol – stolicę Cesarstwa Bizantyjskiego. Natomiast król Anglii Jan bez Ziemi utracił na rzecz króla Francji Filipa II Augusta zamek Guillard, czego skutkiem było przejście Księstwa Normandii pod panowanie francuskie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here