Rolnicy mogą wystąpić o zwrot akcyzy

73

… mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:

– od 1 do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.;

– od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 roku.

Zgodnie z zapewnieniami, wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2014 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach: 1-30 kwietnia 2014 r. (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie) i 1-31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 roku to 86 l. Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego to w 2014 roku – 0,95 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 roku wynosi 81,70 zł.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędu Miasta i Gminy Prusice pokój nr 5 lub telefonicznie (71) 312 62 24 wew.71 lub 72, a także na stronie internetowej www.minrol.gov.pl

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here