Gmina pozyskała ponad 181 tys. zł na dzieci

82

Projekt realizowany jest zgodnie z umową o dofinansowanie: „Pierwsze przedszkole w Gminie Zawonia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”. Na jego realizację gmina Zawonia uzyskała dofinansowanie w kwocie 181 tys. 84 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wkład własny gminy to 31 tys. 956  zł, czyli 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych.

 Projekt jest realizowany w czasie od 1 sierpnia 2013 – do 31 lipca 2014 r.,  a korzysta z niego 70 dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Zawonia wraz z rodzicami.  

 W ramach projektu przeprowadzane są następujące zajęcia: z j. angielskiego, rytmika – umuzykalnienie, zajęcia logopedyczne – w zależności od potrzeb – terapia grupowa lub indywidualna, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej czy konsultacje indywidualne dla rodziców prowadzone przez pedagoga, psychologa, logopedę i pielęgniarkę.

 W celu podniesienia jakości nauczania został wykorzystany Program „Klucz do uczenia się” (KdUs). Z tego programu został wyodrębniony blok matematyczno – przyrodniczy rozwijający umiejętności rozumienia relacji matematycznych, myślenia logicznego, sekwencyjnego, symbolicznego, widzenia i planowania przestrzennego i rozumienia relacji ilościowych. To jeden z najbardziej innowacyjnych programów na świecie. Blok składa się z 7 modułów programu tj.: matematyka (2), konstrukcje (2), logika, wizualno-przestrzenny, badawczy – razem ponad 200 scenariuszy zajęć wraz z ok. 1 tys. stron pomocy dydaktycznych. Opracowany na podstawie teorii poznania i nauczania Lwa Wygotskiego. Wpisany przez MEN na listę obowiązujących programów w Polsce.

 Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są wycieczki do ZOO we Wrocławiu, do Wrocławskiego Teatru Lalek, zabawa choinkowa wraz z upominkami dla dzieci zorganizowana przy współudziale i zaangażowaniu rodziców, a także piknik rodzinny połączony z obchodami „Nocy świętojańskiej”.

 Ponadto w ramach udzielonego wsparcia zakupiono suchy basen rehabilitacyjny, meble, stoły i krzesła, pomoce dydaktyczne, zabawki i TV +DVD z nagrywarką.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here