Strzelecki rok 2013

161

W Trzebnicy, którą reprezentujemy brak dla nas miejsca i właściwego traktowania. Mimo wielu trudności finansowo-kadrowych rok 2013 był kolejnym udanym okresem, pełnym wielu patriotycznych zadań i sukcesów. W minionym roku Jednostka wykonała 38 zadań  o łącznym czasie 220 godzin. Przepracowano ogółem 2830 rg. Stan osobowy na 1stycznia 2013 r. wynosił 22 strzelców a na 31 grudnia pozostało 16. Awans na wyższy stopień otrzymało 3 strzelców.

Oprócz udziału w wielu krajowych uroczystościach kościelnych i państwowych, festynach, Marszu I Kadrowej, wzięliśmy udział w obchodach 330. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej na terenie wzgórza Kahlenberg (skąd król Jan Sobieski dowodził wojskami), wraz z naszym strzeleckim sztandarem reprezentowaliśmy nie tylko Związek Strzelecki, ale też, jak to było odebrane przez lokalną Polonię, Wojsko Polskie.  Była obecna orkiestra reprezentacyjna WP, ale bez kompanii reprezentacyjnej i sztandaru.

Największym naszym zadaniem było zrealizowanie zaplanowanych robót przy odbudowie zapomnianego cmentarza legionowego w Rokitnie na Wołyniu. Wykonane zostało ogrodzenie z siatki, wykonano i ustawiono 65 nagrobków betonowych, wyremontowano pomnik, urządzono teren zielony. W październiku wykonanotakże fundament betonowy pod przyszły mur kamienny. Największe wsparcie otrzymaliśmy od Starosty Powiatu Trzebnickiego – w formie trzykrotnego transportu i dotacji. W tym roku starostwo deklaruje dalszą współpracę aż do otwarcia odbudowanego cmentarza.

Czy to nam się uda gdy jest tak dużo pracy i potrzebne jest ponad 100 tys. złotych? Odpowiedzi udzielił dowódca JS st. insp.  ZS Roman Chandoha: „Jestem optymistą, udalo się wykonać I etap, to i drugi z murem kamiennym, bramami i chodnikami wykonamy. Liczę na wsparcie z Warszawy  i sponsorów.  Mam gwarantowaną pomoc ze starostwa, a najmilszym dla mnie jest duże poparcie naszego społeczeństwa. Szczególnie osób z korzeniami kresowymi, czego doświadczam często przy różnych spotkaniach, a najbardziej podczas kwesty na cmentarzach 1 i 2 listopada, na których zebraliśmy ok. 7 tys złotych. To wspaniały wynik najlepszy na całym Dolnym Śląsku. Liczę też na deklarowane zaangażowanie się burmistrza Trzebnicy i dotację adekwatną do złożonej oferty, a nie tak jak w ubiegłym roku symboliczne 1000 złotych, na potrzebne 40 tysięcy , gdy na tzw. sport, przeznacza się ponad 500 tysięcy złotych. Nasze zadanie, to także zadanie spłacenia długu pamięci o Polskich Kresach, mordach Wołynia i zapomnianych cmentarzach na  Wschodzie. Mając duże poparcie uważam, że zadanie zostanie wykonane w sposób godny naszej gminy, powiatu, a nawet Polski.”

Prace na cmentarzu w Rokitnie to również wspólne dzieło wielkiej akcji TVP Wrocław p. redaktor Grażyny Orłowskiej-Sondej: ” Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. W ubiegłym roku porządkowano 53 cmentarze z udziałem ponad 700 wolontariuszy. O naszym pracach mogliśmy oglądać relacje emitowane w programie  „Studio Wschód” 23 kwietnia  i 27 sierpnia 2013 roku.

Na corocznym spotkaniu podsumowującym działalność Jednostki, zostały ogłoszone wyniki konkursu na najaktywniejszego „Strzelca 2013 roku”. Pierwsze miejsce zajęła druż. ZS Paulina Młodzik, drugie druż. ZS Paweł Blechowski, trzecie miejsce ST.strz. ZS Lidia Skuza – laureaci otrzymali dyplomy uznaia i nagrody rzeczowe.

Na zakończenie spotkania dowódca JS podziękował za zaangażowanie w realizacji zadań w ubiegłym roku i złożył życzenia noworoczne, w których życzył wytrwałości w wykonaniu naszej zaszczytnej służbie Ojczyźnie, a w szczególności aktywnej pracy,  czerpania  satysfakcji  z odbudowy cmentarza i uroczystego  otwarcia odbudowanego cmentarza legionowego w Rokitnie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here