Zjednoczeni ŚWIATŁEM

44

Chrystus Światłem

Obecny Program duszpasterski zwraca uwagę na światło jako na znak, który pozwala wejść w głębię podawanych treści. Paląca się świeca gromniczna (w najbliższą niedzielę – 2 lutego) uwypukla znaczenie Chrystusa, który jest Światłem dla wszystkich ludów i narodów. Prorocy przygotowywali Izraelitów na przyjście oczekiwanego od wieków Mesjasza. Zapowiadali także przyjścia „Anioła Przymierza”. Zgodnie z całością tradycji biblijnej Starego i Nowego Przymierza, bibliści sugerują, iż owym „aniołem” był Jan Chrzciciel. Jego nauczanie miało za zadanie „oczyścić synów Lewiego”, aby mogli składać Bogu ofiary sprawiedliwe. Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej jest wynikiem spełnienia tradycji według prawa mojżeszowego. Symeon i Anna są przedstawicielami oczekujących pocieszenia, czyli czasów mesjańskich.

 

Chrześcijanin światłem

Każdy z nas, trzymając w dłoniach światło (2 lutego, albo przy innych okazjach), staje się „nowym aniołem”, który zapowiada i przygotowuje nadejście Chrystusa – „Światła na oświecenie narodów”. Niedługo sam Jezus Chrystus powie do nas: „Wy jesteście światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 14-16 – Ewangelia następnej niedzieli, 9 lutego). Jest to szczególne zadanie, które powinni realizować uczniowie Jezusa – chrześcijanie. W kontekście zakończonego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, jest to dalszy ciąg odpowiedzialności za współczesny Kościół –  wspólnotę uczniów Jezusa. Przecież nasza postawa wpływa na budowanie jedności w naszym najbliższym środowisku (w rodzinie, szkole,  miejscu pracy, miejscowości). Niestety – w dalszym ciągu nie widać dobrej woli w budowaniu tej jedności wśród nas. A najgorsze, że największe podziały przebiegają na linii chrześcijanin – chrześcijanin. Co dopiero mówić o budowaniu zdrowych, dobrych relacji między ludźmi, który dzieli wiele fundamentalnych, światopoglądowych wartości. Tak dużo jeszcze musimy przyjąć w sobie Światła, które przychodzi do nas.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here