Spółdzielnia (nie)odpowiada

59

Przypomnijmy, zadzwonił do nas Czytelnik zaniepokojony pismem ze spółdzielni, zawiadamiającym, że od 1 kwietnia będzie musiał płacić o 16 proc. wyższą opłatę eksploatacyjną i aż o 100 proc. wyższy podatek od nieruchomości. Zdziwienie budzi szczególnie wzrost stawki na podatek, bo jest to danina płacona samorządom gminnym i przez nie ustalana, a żadna gmina, na terenie której spółdzielnia ma osiedla, na ten rok, nie podniosła podatków od nieruchomości. Także 16-procentowa podwyżka stawki eksploatacyjnej budzi wątpliwości.

Prezes Błaś unika jednak wyczerpujących odpowiedzi. Na pytanie o powody wprowadzenia podwyżek informuje, że: wzrost opłat eksploatacyjnych związany jest ze wzrostem kosztów utrzymania zasobów spółdzielczych. Wyjaśnienie takie znajduje się na stronie internetowej spółdzielni. Niestety, żadnych informacji, o ile wzrosły koszty utrzymania nie podaje.

Na wniosek o podanie procentowego wzrostu stawek w stosunku do obecnie obowiązujących, prezes pisze: procentowy wzrost czy też obniżkę (bo taka też jest) można samemu sobie wyliczyć. Owszem można wyliczyć, znając stawki przed i po podwyżce/obniżce. Niestety, w uchwale wprowadzającej nowe stawki, dotychczasowe unieważnia się, przez unieważnienie uchwał, które je wprowadziły. Z czterech unieważnianych –w połowie stycznia – w chwili przesłania pytań, aż trzy były niedostępne na stronie internetowej spółdzielni.

Więcej przeczytasz po zalogowaniu się na naszej stronie internetowej

[hidepost=0] Na pytania: w jaki sposób udawało się do tej pory bilansować wpływy uzyskane na: eksploatację podstawową, koszty ogólnozakładowe, osobowe i pozostałe? Które z tych składników wymuszają obecną podwyżkę? prezes Błaś odpowiada: Dzięki wpływom z działalności (najmy lokali użytkowych), były równoważone wpływy i wydatki. Obecnie wpływy z najmów wyraźnie się obniżyły, stąd i konieczność urealnienia stawki eksploatacyjnej. Rzeczywiście, zgodnie ze statutem spółdzielni, część kosztów związanych z eksploatacją, mieszkań oraz centralnym ogrzewaniem i ciepłą wodą spółdzielnia pokrywa środkami uzyskanymi z działalności. Dotyczy to jednak lokatorów – spółdzielców. Zgodnie z paragrafem 187 ust. 2 Statutu spółdzielni, lokatorzy, którzy nie są spółdzielcami nie mają prawa do udziału w pożytkach z działalności spółdzielni. Z wyjaśnień prezesa Błasia wynika, że także niespółdzielcy korzystali z „równoważenia wpływów i wydatków”.Oznaczałoby to, że zarząd wydawał pieniądze niezgodnie ze statutem. Na pytanie o 100-procentowy wzrost stawki podatku od nieruchomości, prezes odpowiada, że opłata ta jest na poziomie stawek z 2013 roku. Natomiast na wniosek o wyjaśnienie, jak był naliczany podatek od nieruchomości w ciągu ostatnich pięciu lat, gdy podatki w gminach rosły, a część użytkowników mieszkań płaciła je bezpośrednio do gmin, prezes odpowiada: w 2014 r. nastąpiło urealnienie opłaty na podatek od nieruchomości wg stawek roku 2013, które już wtedy określone były w wysokości 0,10 zł/m kwadratowy (Spółdzielnia pobierała 0,05 zł/m kw.). Różnica była pokrywana jak już wspomniano wcześniej z innej działalności spółdzielni, tj. z najmu. To oznacza, że nie można mówić o podwyżce, a tylko zastosowaniu stawki podatku z 2013 r. na rok 2014. Trudno, żeby ta odpowiedź zadowalała, bo w rzeczywistości podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne i to rady gminy określają jego stawki.W gminach, w których spółdzielnia ma osiedla mieszkaniowe stawki są różne. W dodatku, w przypadku spółdzielni, są to co najmniej dwa podatki: od lokali mieszkalnych i od gruntów. Każda z gmin ustaliła różne stawki podatków. Np. od lokali mieszkalnych wynoszą one: 0,64 zł/mkw. w Obornikach Śląskich, 0,70 zł/mkw. w Trzebnicy, i 0,72, zł/mkw. w Prusicach (podatki te obowiązują, a więc są znacznie wyższe niż 0,10 zł opłaty w spółdzielni (za grunty). Prezes Błaś pisze, że należy mówić o zastosowaniu stawki podatku z 2013 r. na rok 2014, jednak w uchwale nr 21/2012 r., ustalającej opłaty na 2013 rok, a dokładnie na okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 r. – której jeszcze przed tygodniem, z niewiadomych przyczyn nie było na stronie internetowej – wyraźnie napisano, że ustala się miesięczną opłatę na podatek (…) wysokości: 0,05 zł/m kw. Zapytaliśmy też, dlaczego, skoro uchwała wprowadzająca nowe stawki wchodzi w życie dopiero 1 kwietnia, już dziś nie ma na stronie internetowej uchwał, które stracą moc dopiero 31 marca? Prezes odpowiedział, że uchwały, których nie ma na stronie internetowej są… na tablicy informacyjnej w spółdzielni. Wyjaśnił też, że (…)Uchwała nr 4/2013 dotyczy zwiększenia zaliczek na c.o. dla budynku w Skokowej i obniżenia stawki dla lokali użytkowych zajmowanych na zasadzie członkowskich praw, natomiast uchwała nr 15/2013 dotyczyła obniżenia stawki eksploatacyjnej od 01.07.2013 r. w związku z przejęciem przez Gminy gospodarki odpadami. Te dwie uchwały nie były zamieszczone na stronie internetowej, ale zgodnie z sugestią znalazły się na stronie internetowej w dniu 21.01.2014 r. … na stronie internetowej były i są zamieszczone główne uchwały nr 21/2012, 22/2013 i 25/20013. Uchwała nr 4/2013 dotyczy zwiększenia zaliczek na c.o. dla budynku w Skokowej i obniżenia stawki dla lokali użytkowych zajmowanych na zasadzie członkowskich praw, natomiast uchwała nr 15/2013 dotyczyła obniżenia stawki eksploatacyjnej od 01.07.2013 r. w związku z przejęciem przez Gminy gospodarki odpadami. Te dwie uchwały nie były zamieszczone na stronie internetowej, ale zgodnie z sugestią znalazły się na stronie internetowej w dniu 21.01.2014 r. [/hidepost]

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here