Co zostanie wykonane w ramach funduszu sołeckiego

880

Wprowadzenie funduszu sołeckiego jest proste: mieszkańcy, podczas zebrań wiejskich, ustalają najważniejsze zadania do wykonania. Zgłoszone propozycje składają do burmistrza (czy wójta), który decyduje o wielkości przyznanych środków, przypadających na dane sołectwo. Ten fundusz wydaje się ciekawym pomysłem, ponieważ to mieszkańcy decydują, jakie zadania będą realizowane w pierwszej kolejności (np. czy postawić wiatę, czy też ogrodzić boisko sportowe). Dodatkowo, każda gmina, która ustali fundusz sołecki, otrzymuje częściowy zwrot od budżetu państwa, wynoszący zwykle kilkanaście procent z sumy wydatków składających się na fundusz sołecki. W trzebnickiej gminie pieniądze na fundusz wprowadzono po raz drugi.

Przeglądając tegoroczne propozycje od mieszkańców należy zauważyć, że najwięcej środków przypadnie jednej z największych wsi gminy – Księginicom, bo aż 20 tys. 110,09 zł. Najdroższą inwestycją w tym sołectwie jest ogrodzenie terenu sportowo rekreacyjnego – nieco ponad 5 tys. zł, w bardzo zbliżonej kwocie zostaną zakupione środki na imprezy kulturalne (4,8 tys. zł). Ponadto księginiczanie planują kupić m.in. drewniane ławy z parasolami, sprzęt nagłaśniający, kosiarkę spalinową z podkoszarką, na co wydadzą resztę z przyznanych środków.

Przeglądając sprawozdanie z półrocza budżetu na 2013 r., w tej wsi już wykonano: plac służący do gier i zabaw za 8,5 tys. zł, boisko do piłki siatkowej za ponad 2 tys. zł, garaż blaszany za 1,5 tys. zł, na zakup kramu dożynkowego wydano 5,5 tys. zł, a na działalność kulturalną przeznaczono nieco ponad 2,6 tys. złotych. 

Sporo na bieżące inwestycje zamierzają wydać mieszkańcy Skarszyna – łączna kwota przyznana w ramach funduszu, wynosi 18 tys. 536 zł. Największą część z przyznanej kwoty będą stanowić urządzenia doposażające plac zabaw – 11 tys. 536 zł, zdecydowano, że teren wokół świetlicy zostanie ogrodzony (zakup materiałów i montaż wyniesie 4 tys. zł), na działalność świetlicy i organizację imprez przeznaczą resztę z rozdzielonego funduszu – 3 tys. złotych.

Wysokość środków przypadających w tym roku na Jaźwiny, wynosi 8 tys. 707,01 zł. W ramach tej kwoty, pieniądze zostaną przeznaczone na organizację imprez, np. Dzień Dziecka, dożynki, wycieczki – 3,4 tys. zł, za 1,9 tys. zł zostaną kupione stoły i piecyk elektryczny do świetlicy, ponad 400 zł. zostanie wydane na koszenie terenów zielonych wokół świetlicy i boiska sportowego, a 3 tys zł. to koszt utwardzenia gruntu i montażu garażu.

Łączna suma funduszu, przypadającego dla Brzykowa wyniesie 9 tys. 480 zł. Najwięcej, bo 7 tys. zł zostanie przeznaczone na zadaszenie tarasu od nowej świetlicy, za prawie 1500 zł będzie zakupiona szafa i biurko do świetlicy, pozostały 1 tys. zł to kwota zapisana na organizację imprez. W ubiegłorocznym funduszu, cała wnioskowana i przyznana kwota (tj. 10 tys. 140 zł), została przeznaczona na doposażenie świetlicy wiejskiej.

Fundusz przypadający dla Cerekwicy wyniesie 12 tys. 972,11 zł. Z tego: 6 tys. zł wyniesie koszt remontu łazienki w świetlicy, 3,5 tys. zł sprzęt nagłaśniający, prawie 2,9 tys. zł będzie rozdysponowane na działalność kulturalną, a 600 zł na ogrzewacze wody. Do czerwca 2013 r. w Cerekwicy, w ramach przyznanych środków, kupiono: stół do ping-ponga za 4,3 tys. zł, motokosę spalinową z napędem za prawie 3,2 tys. zł, a także sprzęt sportowy (bramki do piłki nożnej i słupki do piłki siatkowej), za ponad 1,3 zł. Nieco ponad 1 tysiąc, z wnioskowanych 3 tys. zł., został przeznaczony na organizację imprez kulturalnych odbywających się na wsi.

Za tydzień przedstawimy kolejne propozycje zadań, które będą realizowane w tym roku na wsiach.

5 tys. 988 zł –
to najmniejsza kwota przyznana w ramach funduszu, która trafi do Malczowa

20 tys. 110,09
to największa kwota, która zostanie rozdysponowana w ramach funduszu. Trafi do wsi Księginice

410 tys. 495,77

to łączna kwota tegorocznego funduszu sołeckiego w gminie Trzebnica

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here