Wspaniały mostek, że płakać się chce!

216

Trzeba było ją pokryć nowym asfaltem. Tak też zrobiono. Gmina Zawonia zleciła wykonanie tej pracy odpowiedniej firmie. Jak powiedział nam Grzegorz Burgiel: – Przy odbiorze mostku byli obecni mieszkańcy z przyległych posesji, wójt i pracownik gminy odpowiedzialny za inwestycje.

Przy mostku spotkaliśmy pana Grzegorza i panią z dzieckiem, mieszkankę wsi. Pan Grzegorz tak nam wyjaśniał: – Proszę spojrzeć. Nawierzchnia została pokryta asfaltem na całej szerokości przepustu. Od pobocza, szerokości drogi, wykonano spady asfaltowe, aż do końca przepustów. Te spady, o szerokości około metra są najbardziej niebezpieczne. Ich pochyłość o dużym spadku, podczas oblodzenia jezdni stwarza niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się do rowu. Jest tam spora głębokość (od poziomu drogi do dna rowu około 2 metrów). Na to niebezpieczeństwo najbardziej narażone będą dzieci. Zwróciliśmy się do wójta z propozycją wykonania murku oporowego, bądź barierki. Nie zaprzeczył potrzeby ich wykonania. Ale pracownik gminy odpowiedzialny za inwestycje stwierdził, że nie jest to możliwe, bo gmina nie ma, na ten cel pieniędzy i nie będzie można wykonać tego żądania. Na tym rozstaliśmy się. Uważamy nadal, że wykonanie barierki to przecież niewielki koszt i trudno uwierzyć, aby gmina nie miała na tyle środków, podczas gdy wykonuje wiele innych prac remontowych, czy inwestycyjnych. Postanowiliśmy dalej interweniować.

Stojąca obok pani potwierdziła obawy mieszkańców i rozmowę z wójtem. Uważa, że mostek bezwzględnie wymaga zabezpieczenia.

Pan Grzegorz dodał: – My, mieszkańcy w tej interwencji zostaliśmy sami. Zabrakło w niej naszego gospodarza wsi – sołtysa. I tak jest w wielu innych sprawach dotyczących wsi, w kontaktach z gminą.

Przedstawiliśmy wójtowi Robertowi Borczykowi uwagi i postulaty Grzegorza Burgiela, pytając, co w tej sprawie będzie robione? Wójt odpowiedział, że mostek został wykonany na prośbę sołtysa, miał bowiem wiele uszkodzeń. Powstałe wyrwy były niebezpieczne. Wyłoniona firma wykonała naprawę pokrywając mostek asfaltem. Wszystko zrobione zostało zgodnie z projektem. O żadnych murkach osłonowych, czy barierkach nie rozmawialiśmy. Nic więcej przy tym mostku nie będzie się robić.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here