Na spotkaniu przestrzegano przed edukcją seksualną typu „B”

70

„STOP seksualizacji naszych dzieci” to akcja, która ruszyła we Wrocławiu i została zainicjowana przez rodziców. W czasie jej trwania 250 wolontariuszy udzielało informacji na temat seksualizacji dzieci i młodzieży. A w niedzielę w różnych parafiach na terenie Dolnego Śląska odbyło się ponad 190 prelekcji dla rodziców, w tym także i w Trzebnicy, gdzie spotkanie to poprowadzili: Małgorzata Król oraz Bernadetta i Leszek Ważocha.

Na spotkaniu wszyscy zostali poinformowani o tym, że na świecie uznawane są 3 typy edukacji seksualnej (wg Amerykańskiej Akademii Pediatrii): typ A – wychowanie do czystości, miłości i odpowiedzialności, bez propagowania antykoncepcji; typ B – biologiczna edukacja seksualna oraz typ C – złożona edukacja seksualna, która zawiera oba powyższe typy.

Od 1998 roku w polskim szkolnictwie prowadzona jest edukacja seksualna typu A, realizowana pod nazwą „Wychowanie do życia w rodzinie”. Celem zajęć edukacyjnych jest kształtowanie postaw prorodzinnych, prozdrowotnych i prospołecznych (§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. -Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.). Aby urzeczywistnić założenie stworzenia szkoły wspierającej rodzinę zaistniała potrzeba przygotowania wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w tym zakresie. Szkoła jako instytucja dydaktyczno-wychowawcza ma za zadanie wspierać socjalizacyjno-wychowawczą funkcję rodziny. Zgodnie z deklaracją Ustawy o planowaniu rodziny z dnia 7 stycznia 1993 roku (art. 4) Minister Edukacji Narodowej ustala program kształcenia uczniów i doskonalenia nauczycieli w zakresie nauczania i wychowania przygotowującego młodzież do pełnienia przyszłych ról małżeńskich oraz rodzicielskich.

Teraz edukacja seksualna typu A ma być zastąpiona edukacją typu B. Jak można się dowiedzieć zaglądając do „Standardów Edukacji Seksualnej w Europie” w programie zajęć dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych można m.in.znaleźć:

wiek 0-4 lat – Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa, odkrywanie własnego ciała i własnych narządów płciowych, wyrażanie własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład w kontekście „zabawy w lekarza”.

Dla dzieci w wieku 4-6 lat proponuje się zajęcia, podczas których dzieci dowiedzą się m. in. na czym polega masturbacja we wczesnym dzieciństwie. Uczucia seksualne (bliskość, przyjemność, podniecenie). Przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci.

Dzieci w wieku 6-9 lat dowiedzą się, jakie są różne metody antykoncepcji, autostymulacja, ejakulacja, stosunek, antykoncepcja. Seks w mediach. Różne związki rodzinne.

Zaś dzieci w wieku 9-12 lat w programie nauczania będą omawiać tematy związane ze skutecznym użyciem prezerwatyw. Dowiedzą się także jakie są prawa seksualne zdefiniowane przez IPPF (International Planned Parenthood Federation), W tym wieku będą także omawiać pierwsze doświadczenia seksualne, a także będą mówić o pozytywnym wpływie seksu na zdrowie.

 Wielu rodziców uważa, że taka edukacja nie czeka, aż dziecko zapyta o nurtujące go problemy, ale w nachalny sposób narzuca już małym dzieciom tematykę, która może negatywnie wpłynąć na ich rozwój. Według niektórych rodziców zniszczona zostaje w ten sposób naturalna wstydliwość dzieci, a przez to ich dzieciństwo. Pogłębia się również problem seksualizacji młodzieży. Edukacja ta według nich rozbudza aktywność seksualną przed okresem dojrzewania i promuje wczesne rozpoczęcie współżycia. Z tego też powodu postanowili sprzeciwić się wprowadzeniu w Polsce edukacji seksualnej typu „B”, która w ich odczuciu deprawuje dzieci.

Podczas spotkania wszyscy obecni zostali poinformowani o tym, że akcja „STOP seksualizacji naszych dzieci” została podjęta przez wrocławskie stowarzyszenie „Zdrowa Rodzina”, która skupia rodziców, którzy są zaniepokojeni planami wprowadzania edukacji seksualnej typu „B”.

Wszyscy uczestnicy mogli także podpisać petycję dotycząca nie wprowadzania do szkół edukacji seksualnej typu B.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here