Kara dla ZGK „Ergo” za nieterminowy odbiór śmieci

169

Konsorcjum firm ZGK „Ergo” i  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o, złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu i od lipca zajmuje się odbiorem śmieci z terenu gminy. Zgodnie z harmonogramem śmieci segregowane miały być odbierane w ciągu jednego dnia. W praktyce okazało się jednak, że miały miejsce takie przypadki, gdy te odpady zbierane były kilka dni po terminie – takie informacje zgłaszali nam zarówno mieszkańcy niektórych sołectw, jak chociażby Kuźniczyska czy Cerekwicy, jak i z miasta. Ostatnia tego typu sytuacja miała miejsce w grudniu ub. r., kiedy 2-3 dni pracownikom komunalki zajęło zebranie worków z plastikiem i szkłem.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here