Powstanie kompleksowy, systemowy program „Edukacja dla Doliny Baryczy”

434

slajd1Program ma zebrać i usystematyzować bogatą wiedzę i materiały  jakie już posiadają nauczyciele i edukatorzy. Skorzystać z doświadczeń i potencjału w tworzeniu nowych pomysłów oraz zainicjować współpracę środowisk szkolnych całego obszaru.
Efekt końcowy to narzędzia edukacyjne (elektroniczne ale i te materialne), dzięki którym będzie można w sposób atrakcyjny opowiedzieć o Dolinie Baryczy na każdej  lekcji, zaczynając od  przyrody, polskiego, historii… a kończąc na fizyce, chemii, języku obcym. Wykorzystają go przede wszystkim nauczyciele, uczniowie ale również mieszkańcy oraz turyści.

To pierwszy  program edukacyjny w Polsce prowadzony w skali całego regionu.
Stowarzyszenie  „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”  kontynuuje, koordynuje i wspiera działania na obszarze Doliny Baryczy.  Tym razem, jest to program, dzięki któremu będzie możliwe odkrywanie i poznawanie walorów regionu.

Celem PROGRAMU jest opracowanie systemowych narzędzi planowania, wsparcia i prowadzenia spójnej edukacji regionalnej i przyrodniczej (szkolnej i pozaszkolnej) z wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej i turystycznej służącej ochronie i zachowaniu specyfiki obszaru. Nie mniej ważne w programie jest budowanie tożsamości lokalnej, tak aby w przyszłości młodzi ludzie identyfikowali się z regionem, chcieli tworzyć w nim swoją przyszłość.
W trakcie prac zbudowane zostaną nowoczesne narzędzia edukacyjne ułatwiające poznanie bogactwa Doliny Baryczy
14 stycznia odbyła się konferencja inaugurująca wydarzenie. Omówione zostały założenia programu, dobre przykłady istniejącej już edukacji w szkołach  ale i najbliższe plany rozwoju oferty w ośrodkach pozaszkolnych.  W najbliższym czasie odbędą  się spotkania organizacyjne zainteresowanych szkół i ośrodków. Dla najbardziej zaangażowanych nauczycieli i edukatorów planowane są wyjazdy studyjne krajowe i zagraniczne.
Najważniejsze aby mieszkańcy tej wyjątkowej krainy poznawali jej specyfikę i byli dumni z miejsca, które jest ich domem. Mam nadzieję, że program ten przyczyni się do wspólnego sukcesu i będzie kolejnym krokiem w budowaniu tożsamości regionu – mówi prezes Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” Inga Demianiuk-Ozga.

Informacje dodatkowe:
Partnerzy PROGRAMU
Samorządy gminne i powiatowe z obszaru Doliny Baryczy (gminy: Cieszków, Krośnice, Milicz, Odolanów Przygodzice Sośnie, Twardogóra, Żmigród i Powiat Milicki)
Dolnośląski Kurator Oświaty, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Uniwersytet Wrocławski / Stacja Ornitologiczna, Samorząd Województwa Dolnośląskiego

Kontakt:
Realizator projektu Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”
Pl. Ks. E. Waresiaka 7, 56-300 Milicz  tel./fax 713830432 partnerstwo@nasza.barycz.pl
Inga Demianiuk-Ozga , Anna Urbańczyk

Więcej na www.nasza.barycz.pl

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here