Stań po zielonej stronie mocy – zachęcają uczniowie z PZS 1

91

zielonamoc

Klasa II C z powiatowego gimnazjum, włączyła się w ogólnopolską akcję ekologiczną pn. „Stań po zielonej stronie mocy”. Do 15 czerwca przyjmują nieużywany sprzęt elektroniczny, m.in. płyty CD, niepotrzebny telefon komórkowy i inne „elektrośmieci”. Zebrany sprzęt trafi do firmy Slam Poland sp. z o.o., która jest pomysłodawcą i organizatorem akcji ekologicznej.
Jak informują uczniowie, niepotrzebny sprzęt należy zgłosić do Pani Katarzyny Bochenek.                     Więcej informacji o projekcie na stronie: http://stanpozielonejstroniemocy.pl

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here