Co powinniśmy wiedzieć o fajerwerkach

53

Funkcjonariusze w tym czasie będą przede wszystkim zwracać szczególną uwagę na osoby, które sprzedają fajerwerki nieletnim. Wyroby pirotechniczne wyłączone spod koncesjonowania mogą być sprzedawane wyłącznie osobom dorosłym. Sprzedaż takich wyrobów osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo. Zgodnie z przepisami osoba, która sprzedaje wyroby pirotechniczne wyłączone spod koncesjonowania może odpowiadać przed sądem, za co grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności nawet do dwóch lat.

Nieumiejętne i nieodpowiedzialne używanie tego typu wyrobów przez osoby dorosłe, a w szczególności osoby, będące pod wpływem alkoholu, niesie za sobą również niebezpieczeństwo spowodowania nieszczęśliwego wypadku. Dlatego należy pamiętać, aby materiałami pirotechnicznymi nie bawiły się dzieci, jak i osoby dorosłe, będące pod wpływem alkoholu. Podczas odpalania petard, fajerwerków zawsze należy przestrzegać instrukcji użycia. Nigdy nie wolno używać materiałów pirotechnicznych niezgodnie z przeznaczeniem oraz miejscach, w których ich użycie może zagrozić życiu i zdrowiu ludzi lub sprowadzić pożar.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here