Wieści w Brzasku zapisane…

79

1945 r. (31XII) –  Straż Pożarna Obowiązkowa w Trzebnicy została przemianowana w Ochotniczą Straż Pożarną. Jej pierwszym naczelnikiem został Piotr Książkiewicz, a gospodarzem Franciszek Abratański.

1946 r. (31XII) od 7 maja 1945 do końca grudnia br. osiedliło się w powiecie 6731 rodzin. W początkowym okresie osadnictwa 20% rodzin opuściło miejsce początkowego zamieszkania i udało się w poszukiwanie innego.

1948 r. – (XII) Od początku roku zarejestrowano dalsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w Bagnie, Wszemirowie i Strzeszowie.

1949 r. –  Władze powiatowe kończyły prace uwłaszczeniowe rolników. Na 5824 rodziny rolnicze akty nadania otrzymały 5596.

– Zorganizowane zostały punkty Opieki nad Matką i Dzieckiem w: Trzebnicy, Obornikach Śl., Strupinie, Wiszni Małej, Skarszynie.

1950 – (XII) Podano do publicznej wiadomości stan ludności tubylczej w regionie. Mieszkał 363 osoby, w tym 83 w Trzebnicy.

1951 r. (XII) W powiecie odnotowano jeszcze 2033 analfabetów. Z tej ilości 1361 podjęły nauczanie początkowe. Pozostali zostali zwolnieni z tego obowiązku.

– Powstała Szkoła Zawodowa w Obornikach Śląskich, w której rozpoczęło naukę 170 uczniów. Z tej grupy przyznano stypendia dla 122 uczniów, zaś 5 w trzebnickim LO na 197 uczniów 91 było pochodzenia chłopskiego, 52 robotniczego i 54 z rodzin pracowników umysłowych.

1952 r. (XII) W trzebnickim LO powstał Klub Sportowy „Start:

– Powołano do życia Powiatową Stacje Sanitarno – Epidemiologiczną w Trzebnicy. Jej siedziba mieściła się w gmachu Starostwa a pierwszymi pracownikami byli: Stanisław Hryniewicz, Irena Juszczyk Kazimierz Domagała i Władysław Gawry.

1983 r. -(31XII) – Zakończona pracę nad instalacją sieci gazowej w Trzebnicy. Nowe sieci otrzymały ulice: Obornicka, Chopina, Samarytańska.

– Zakończono prace badawcze nad zabytkami Trzebnicy w bazylice i kościele Piotra i Pawła. Pracami kierowali naukowcy: Jerzy Rozpędowski i Czesław Lasota.

1998 r. (31XII) Zakończył działalność Urząd Rejonowy w Trzebnicy. Od 1 stycznia 1999 roku rozpoczęło działalność Starostwo Powiatowe.

2004 r. (31XII) Odbył się już kolejny XX Międzynarodowy Bieg Sylwestrowy.  Uczestniczyło ponad siedemset sportowców.

2008 r.XII) Powiat trzebnicki zamieszkiwały 78 tys.703 osoby, w tym 38 tys.530 mężczyzn i 40 tys.173 kobiet.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here