„Bóg się rodzi”

83

Po co Tydzień Miłosierdzia?Radość biblijna

Prorok Izajasz rozpala radością wszystkich, którzy autentycznie chcą przeżyć tajemnicę Wcielenia. Słowo, które stało się Ciałem, każdego roku coraz bardziej rozprzestrzenia się na cały świat. Bóg, przychodzący do człowieka ofiaruje mu zbawienie, radość i pokój. Proroczy głos zostaje wzmocniony naszym codziennym życiem pełnym zawierzenia wcielonemu Słowu. Oprawa Mszy św. (głównie Pasterki), śpiewy kolęd, składanie sobie życzeń wzbogacają głębię Świąt Bożego Narodzenia. Zapowiadany przez proroków Bóg zstąpił na ziemię, dał nam samego siebie w swoim Synu. To niezwykły dar, że Boże zbawienie dociera do człowieka. O tej radości mówi także Psalm 98,3: „Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego”. Poucza nas również autor Listu do Hebrajczyków: „Bóg na różne sposoby przemawiał niegdyś do proroków, ostatecznie przemówił do nas przez Syna” (1,1-2).

Radość życia

Kolejny raz wchodzimy w czas Bożego Narodzenia. Niech te Święta będą dla nas rzeczywiście czasem spotkania z Bogiem, tu i teraz. Przecież potrzebujemy tego spotkania. Współczesny świat „zabija” w nas to wszystko co piękne, radosne i dobre. Nawet „Boże Narodzenie” próbuje się zastąpić „Świętami Grudniowymi”. Nie wolno nam zapomnieć, że to przecież od Boga wszystko pochodzi; że to właśnie Bóg pierwszy „wyciągnął” do nas swoją rękę, aby nas wyprowadzić z niewoli zła i grzechu. Musimy na sposób współczesny, pasujący do XXI wieku umieć żyć z Bogiem. Przecież to nasze życie nie ma żadnego sensu, jeśli odrzucimy wiarę i Boga, albo jeśli zrobimy z Niego jedynie kolejną zachciankę czy zabawkę dla dorosłych. Bóg przychodzi do nas i chce razem z nami przemierzać te trudne drogi współczesności. Najważniejsze, że jest to możliwe, aby iść razem z Nim. Znowu są na to dowody. Ale najpierw trzeba wrócić do Boga, do Jego nauki, prawa i zasad, które pozwolą uczynić świat bardziej ludzkim (a przez to – bardziej Bożym, bo Bóg stał się człowiekiem).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here