Stawki pójdą w górę

184

Na przedostatniej w tym roku sesji radni głosowali uchwałę określającą wysokość stawek za odbiór ścieków. Przy okazji jej podejmowania wywiązała się dyskusja dotycząca nowej oczyszczalni ścieków, podłączeń do niej, a także zupełnie nowej sieci kanalizacyjnej.

Podwyżka będzie, ale nieznaczna

O tym, jak wygląda sytuacja związana z siecią kanalizacyjną i dlaczego podwyżka jest konieczna, tłumaczyła radnym i sołtysom wiceburmistrz Prusic Kazimiera Rusin.

Raz do roku rada uchwala stawki. W poprzednich latach o ich wysokości radni decydowali w lutym. W tym roku, chcemy, aby wysokość stawek ustalona została z wyprzedzeniem. Jak wiadomo dotychczas były trzy taryfy za ścieki, ale w naszej gminie jest tylko jeden typ ścieków, ponieważ w Prusicach nie ma ścieków przemysłowych. Powoli, stopniowo będziemy schodzić do jednej taryfy. Teraz proponujemy dwie taryfy stawek. Trzeba pamiętać, że nie wszystkie ścieki trafiają obecnie do oczyszczalni i gmina jest za to karana. Co prawda kary te są zawieszane, jednak naliczane są regularnie i gmina musi liczyć się z tym, że już w najbliższym czasie będziemy musieli spełnić odpowiednie wymogi, aby tych naliczonych kar nie płacić – tłumaczyła obecną sytuację gminy Kazimiera Rusin. Jak dodała wiceburmistrz „ogólnie wszystko drożeje”, co również ma wpływ na taryfy za odbiór ścieków. – Do tej pory, pierwsza taryfa wynosiła 6 zł. Teraz, Zakład Gospodarki Komunalnej zaproponowała nam stawkę 7,20 zł. Taryfa ta obowiązuje dla tak zwanej grupy I, a są to gospodarstwa domowe i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Druga grupa to pozostali odbiorcy, którzy oddają ścieki do kanalizacji ogólnospławnej. Ta grupa płaciła wcześniej 4,50 zł, a teraz będzie płaciła 5,40 zł za metr sześcienny ścieków – podała wiceburmistrz. Do wszystkich tych stawek należy jednak doliczyć podatek VAT, ponieważ rada zatwierdziła stawki za odbiór ścieków netto. I tak odpowiednio, dla grupy I będzie to 7,78 zł brutto, a dla grupy II to 5,83 zł brutto za metr sześć.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej pokazał nam, że taka podwyżka jest zasadna. Po prostu koszty utrzymania infrastruktury rosną. Poza tym, oczyszczalnia ścieków, która jest w Brzeźnie wymaga remontu. Nakładów finansowych wymaga również przepompownia, która znajduje się w Prusicach. ZGKiM już niedługo otrzyma 40 km nowej sieci do zagospodarowania. Wszystko wiąże się z kosztami, ale mamy nadzieje, że w tych pięciu, nowopodpiętych do kanalizacji miejscowościach, nie będzie już ścieków w rowach – zaznaczyła Kazimiera Rusin.

Uruchomienie nowej sieci nie spowoduje podwyżek

Radny Grzegorz Zając zapytał przy okazji, kiedy do nowej sieci będą podłączani nowi mieszkańcy.

Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ponieważ chcemy uzyskać dofinansowanie na poprowadzenie przyłączy. Zgodę od marszałka mamy na październik 2014 roku i myślę, że będzie to realny termin uruchomienia nowej sieci – odpowiedziała wiceburmistrz i dodała: – Bardzo chcemy podziękować wszystkim mieszkańcom tych pięciu podłączanych miejscowości za pomoc i zrozumienie. Dla porównania dodam, że Wisznia Mała 60 przyłączy robiła w dwa lata, a my w ciągu dwóch miesięcy dotarliśmy do 303 gospodarstw domowych i podpisaliśmy z nimi umowy. W sumie ponad 1400 mieszkańców będzie beneficjentami nowej sieci kanalizacyjnej.

Radny Grzegorz Zając dopytywał, czy w takiej sytuacji, kiedy uruchomiona już zostanie nowa sieć i nowa oczyszczalnia ścieków, nie będzie potrzeby podnoszenia stawek za ich odprowadzanie. Wiceburmistrz zapewniła jednak, że stawki nie będą musiały być podnoszone: – Nowe stawki będą obowiązywały od 1 lutego 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku.

Radny pytał również, kto będzie administrował nową oczyszczalnią ścieków i całą siecią: – Będzie to ZGKiM. Tego nie możemy zmienić. ZGKiM było wpisane we wniosku o dofinansowanie, który złożyliśmy do Unii Europejskiej. Warunkiem utrzymania dofinansowania będzie to, że zakład będzie operatorem tej inwestycji przez kolejne pięć lat.

Wszyscy radni głosowali za przyjęciem nowych stawek.

5,83 zł brutto
tyle za metr sześcienny ścieków zapłacą odbiorcy grupy I.7,78 zł brutto
tyle za metr sześcienny ścieków zapłacą odbiorcy grupy II.
1400
mieszkańców będzie korzystało z nowej kanalizacji.

303
gospodarstwa domowe zostaną podłączone do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here