Powiat bezpieczny choć niezbyt czysty

58

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy przesłał doroczny raport o stanie sanitarnym powiatu w roku 2012 i w pierwszym półroczu 2013. Wynika z niego, że na ogół możemy mieć zaufanie do naszych producentów i sprzedawców żywności, bo w badanych próbkach nie stwierdzono za chorobotwórczych bakterii czy toksyn. Inspektorzy natomiast ukarali wielu właścicieli za brak czystości i porządku głównie w pomieszczeniach zaplecza firm.

Na przykład w piekarniach, których na terenie powiatu jest osiem, najczęściej stwierdzanymi uchybieniami są brudne ściany i sufity oraz nieprawidłowy stan urządzeń stykających się z żywnością. W ubiegłym roku mandatami zostali ukarani piekarze w Barkowie, w Trzebnicy przy ul. Milickiej i ciastkarni w Rzędziszowicach. W pozostałych zakładach na terenie powiatu produkujących żywność lub komponenty żywnościowe nie stwierdzono karygodnych uchybień.

W ub. PPIS skontrolował 318 z 328 sklepów i kiosków spożywczych. Nałożono 20 mandatów na kwotę 3800 zł. Najczęstszymi grzechami były brud, nieporządek oraz nieprawidłowe pomieszczenia socjalne dla personelu.

Podobnie przedstawia się sprawa w zakładach żywienia zbiorowego. Na 117 barów, restauracji, i otwartych jadłodajni, skontrolowano 110 obiektów i nałożono 13 mandatów na łączną kwotę 2350 zł za brak czystości i badań sanitarno-epidemiologicznych personelu.

Lepiej jest w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego. W niektórych wprawdzie stwierdzono brudne czy zakurzone ściany, ale inspektorzy ograniczyli się do pouczeń.

Dobrą ocenę otrzymały posiłki wydawane w stołówkach, których żywią się najmłodsi. Zbadano ogółem 30 tego typu placówek w szkołach, przedszkolach i żłobkach; tylko w dwóch (przedszkolnych) stwierdzono, że posiłki są nieprawidłowe, bo brak w nich dodatków owocowo-warzywnych.

W raporcie znalazła się też ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowo-wychowawczych. Wynika z niej, że stan sanitarno-techniczny żłobków jest dobry, a w przedszkolach nie budził większych zastrzeżeń. W jednym przedszkolu stwierdzono zainstalowane nieprawidłowe oświetlenie.

Najwięcej uchybień stwierdzono w szkołach podstawowych i gimnazjach, choć – jak podkreśla raport – ich stan sanitarno-higieniczny w większości nie budził zastrzeżeń. Najczęściej powtarzającymi się uchybieniami są: zły stan sanitarno-techniczny sal gimnastycznych, toalet, stolarki okiennej, ciągów komunikacyjnych itd.

Nieźle przedstawia się sytuacja epidemiologiczna powiatu, choć niepokoi wzrost w stosunku do roku 2011 liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.

Nie zgłoszono zbiorowych zatruć pokarmowych. Spadła liczba zachorowań na biegunki u dzieci  oraz wirusowe zakażenia jelitowe. Nie odnotowano zachorowań na AIDS. W pierwszej połowie roku 2013 zanotowano znaczny wzrost – w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – zachorowań na ospę wietrzną.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here