Wyjaśnienia sędziego

126

„W związku z ukazaniem się artykułu w Waszej gazecie nr 48 z dn.26.11.2013 napisanego przez Panią Joannę Lewandowską dotyczącego zawodów piłki nożnej pomiędzy Pęgowem a Ligotą, w których byłem sędzią głównym oświadczam, że informacje i przebieg zdarzeń opisane w tym artykule godzą w moje dobre imię. Opis wydarzeń przedstawiony przez kierownika drużyny gospodarzy, który powołuje się na relacje Pana Mazura jest nieprawdziwy. Nieprawdą jest, że przed meczem ktokolwiek z drużyny gospodarzy sygnalizował mojej osobie, iż w drużynie gości są nieuprawnieni zawodnicy. Przed rozpoczęciem meczu kierownik drużyny gospodarzy podpisał skład drużyny gości i nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Nie popełniłem błędu regulaminowego jak twierdzi Pan Mazur jakobym sam podjął decyzje odnośnie sprawdzenia drużyny gospodarzy. Sędzia nie sprawdza drużyn lecz wg regulaminu dokonują tego kapitanowie drużyn w obecności sędziego. Zgodnie z regulaminem rozgrywek kapitan drużyny gości zgłosił mi zamiar sprawdzenia tożsamości zawodników gospodarzy przed rozpoczęciem drugiej części meczu. Kara, którą w artykule insynuuje Pan Mazur za złamanie regulaminu rozgrywek nie została na mnie nałożona. Nieprawdziwe jest również stwierdzenie Pana Mazura, że sprawdzanie zawodników odbywało się na podstawie dokumentów tożsamości. Zgodnie z regulaminem rozgrywek wyłącznie na żądanie sędziego zawodów okazuje się dokument tożsamości, a nie na żądanie Pana Mazura. Potwierdziłem zgodność sprawdzanych zawodników gości i gospodarzy z kartami bez dodatkowych dokumentów za wyjątkiem jednego zawodnika gospodarzy, który nie stawił się do sprawdzenia co udokumentował kierownik drużyny gości wpisując do załącznika do sprawozdania. Natomiast ani kapitan, ani kierownik drużyny gospodarzy, którzy jako jedyni są uprawnieni do dokonania wpisów w w/w załączniku tego nie uczynili.

W związku z powyższym, oczekuję sprostowania nieprawdziwych informacji podanej w Waszej gazecie przez działaczy klubu z Pęgowa. Jednocześnie w/w sprostowanie przekazuję do Wydziału Dyscypliny DZPN oraz Kolegium Sędziów.

Rafał Jakusek

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here