Prawie 14% bezrobocia w powiecie trzebnickim

747

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo – doradczym starosty. W skład Powiatowej Rady Zatrudnienia w latach 2013-2016 w powiecie trzebnickim wchodzą: Igor Bandrowicz, burmistrz Miasta i Gminy Prusice, Jan Bernadek, Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Robert Borczyk, wójt Gminy Zawonia, Jakub Bronowicki, wójt Gminy Wisznia Mała, Antoni Ćwirko, Związek Zawodowy Rolników Rzeczpospolitej Solidarni, Marek Długozima, burmistrz Gminy Trzebnica, Małgorzata Janusz – Franków, Dolnośląska Izba Rolnicza, Artur Kania, sekretarz Powiatu Trzebnickiego, Dorota Karkosz, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Prusickiej, Tadeusz Karpiński, Cech Rzemiosł Różnych, Robert Lewandowski, burmistrz Gminy Żmigród, Halina Łabno, Forum Związków Zawodowych Województwa Dolnośląskiego, Sławomir Błażewski, burmistrz Gminy Oborniki Śląskie, Józef Mnich, KRUS Trzebnica, Piotr Okuniewicz, Powiatowe Stowarzyszenie „Prawo i Rodzina”, Ryszard Urban, przewodniczący Rady OPZZ powiatu trzebnickiego, Paweł Wolski, NSZZ Solidarność, Wojciech Wróbel, przedstawiciel Powiatu Trzebnickiego.

W związku ze zbliżającym się końcem roku zaistniała potrzeba, by w środę zebrała się rada zatrudnienia i podsumowała to, co działo się w przeciągu mijającego roku na terenie powiatu trzebnickiego.

Podczas spotkania omówiona została więc bieżąca sytuacja na rynku pracy. Jak można było się dowiedzieć, stopa bezrobocia w naszym powiecie na szczęście nie jest wysoka, ale cieszyć się też nie ma z czego, bo wynosi 13,9%. Łukasz Szymczak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Trzebnicy twierdzi, że nie jest to niskie bezrobocie, bo w kraju mamy 13%, a na Dolnym Śląsku 12,8 %.

W porównaniu z ubiegłym rokiem, bezrobocie na koniec października  jest troszkę wyższe, ale wiele wskazuje na to, że rok 2013 jest ostatnim rokiem z cyklu kryzysowego i wygląda na to, że sytuacja na rynku pracy poprawia się. Do takiego wniosku uprawnia fakt, że październik już był  kolejnym miesiącem z rzędu, w którym bezrobocie malało – powiedział Łukasz Szymczak, dodając:

W roku bieżącym bezrobocie maleje systematycznie od marca , kiedy to liczba bezrobotnych osiągnęła  swe tegoroczne apogeum. W roku 2012 w październiku liczba osób zarejestrowanych wzrosła, a malała liczba wyrejestrowanych. Bezrobocie więc rosło. Tak więc spadek poziomu bezrobocia w październiku br., pomimo zbliżającego się sezonu zimowego, może świadczyć o zaznaczającym się ożywieniu na lokalnym rynku pracy.

Wydaje się, że poprawę sytuacji odczuwają zwłaszcza firmy, które eksportują na zachód, głównie do Niemiec. Widać, że u naszych zachodnich sąsiadów gospodarka się ożywiła, bo przedsiębiorcy, którzy współpracują z niemieckimi partnerami  mają coraz więcej zamówień.

W powiecie trzebnickim jest duża liczba pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy, ale są to przeważnie drobni przedsiębiorcy i nie są oni w stanie wchłonąć całej podaży pracy. Stąd też charakterystyczną cechą lokalnego rynku pracy jest fakt, iż wielu mieszkańców naszego powiatu znajduje zatrudnienie w sąsiednich powiatach – głownie w aglomeracji wrocławskiej.

Upadłość dawnego Wrozametu

Podczas posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia omawiano w związku z tym problemy związanie z sytuacją w firmie Fagor Mastercook (dawny Wrozamet). Jak poinformował dyrektor PUP, firma ogłosiła upadłość, ale nie ma jeszcze oficjalnej informacji na ten temat.  Podobno toczą się rozmowy na temat przejęcia tego zakładu przez nowego inwestora. Najbardziej zainteresowane przejęciem Mastercook`a są firmy chińskie.

Sporo osób z naszego powiatu pracuje w tej firmie. Najwięcej pracowników jest z gminy Wisznia Mała, Trzebnicy i Obornik Śląskich. Na razie nie mamy informacji na temat zwolnień z tej firmy. Wiadomo natomiast, że wiele osób wykonujących pracę na  rzecz Mastercook`a to osoby zatrudnione na czas określony, za pośrednictwem agencji zatrudnienia. Umowy tych osób trwają najczęściej do końca roku – powiedział Łukasz Szymczak, i dodaje:

Z drugiej strony Wrocławia powstaje zakład który ma zatrudnić kilkuset pracowników i myślę, że duża część tych osób może zostać wchłonięta. Pozostaje jednak kadra, która była zatrudniona na umowy o pracę na czas nieokreślony i tutaj może powstać realny problem. Na szczęście są to ludzie wykształceni, z doświadczeniem, więc jestem przekonany, ze większość z nich szybko znajdzie nową pracę.

Oczywiście, jeśli tylko pracownicy dostaną masowe wypowiedzenia, Powiatowy Urząd Pracy natychmiast podejmie właściwe działania. Jak nas poinformował dyrektor, w przypadku zgłoszenia przez zakład zamiaru przeprowadzenia zwolnień grupowych, urząd stara się jak najbardziej ułatwić zwalnianym pracownikiem znalezienie się w nowej sytuacji. Między innymi, w porozumieniu z firmą przeprowadzającą zwolnienia, organizowane są spotkania ze zwalnianymi pracownikami w siedzibie pracodawcy i rejestracja odbywa się na miejscu. Dzięki temu zwalniani nie muszą fatygować się do siedziby urzędu i wszyscy są zarejestrowani z jednym dniem.

Nie mam jeszcze informacji na temat zwolnień grupowych, tam toczą się rozmowy a ja staram się cały czas trzymać rękę na pulsie. W razie czego muszę też myśleć o aktywizacji tych osób. Dla takiej liczby można nawet napisać specjalny projekt. Mam nadzieję, że jednak tak nie będzie i firma jakoś rozwiąże ten problem – powiedział Łukasz Szymczak.

Jesteśmy na 3 miejscu

Jeśli chodzi o stopę bezrobocia, to jesteśmy na trzecim miejscu w podregionie wrocławskim. Najmniejsze bezrobocie ma Oława – 13% i Środa Śląska -13,3%. Trzebnica ma stopę bezrobocia na poziomie 13,9%, Oleśnica, 15,7 %, Milicz ma 17 %, Strzelin 17,5 % i Wołów 20,8%. Oława i Środa Śląska mają tak niskie bezrobocie, ponieważ miejscowości te znajdują się przy autostradzie. Mamy w związku z tym nadzieję, że u nas bezrobocie zmniejszy się gdy powstanie S-5.

Podczas spotkania poruszono jeszcze jeden ważny punkt. Powiatowa Rada Zatrudnienia rozpatrywała mianowicie wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń. Umorzenie takie jest możliwe w losowych przypadkach, po spełnieniu przesłanek do umorzenia, określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zdarzają się sytuacje, że dłużnicy znajdują się w tak dramatycznej sytuacji, iż pomimo prowadzonego przeciw nim postępowania egzekucyjnego nie spłacają nienależnie pobranych świadczeń, z związku z czym komornik kończy postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji Starosta, po zasięgnięciu opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, może podjąć decyzję o umorzeniu nienależnie pobranego świadczenia – informuje nas dyrektor. I dodaje:

W tym momencie były takie trzy sprawy. Jedna osoba zmarła, więc był wniosek o umorzenie z powodu śmierci i dwa przypadki beznadziejne, gdzie egzekucja toczyła się już wiele lat, dłużnicy i poręczyciele nie posiadają żadnego majątku. Wobec tego, że w praktyce nie było szans na spłatę nienależnie pobranych świadczeń, a dalsze dochodzenie rodziłoby tylko kolejne koszty, wszystkie sprawy otrzymały pozytywną opinię i sprawa pójdzie do umorzenia.

Na koniec poruszono kwestię projektu zmiany ustawy o promocji zatrudnienia.

Jest tam wiele zapisów które zmienią naszą pracę, jeżeli chodzi o strukturę urzędu. Mają się zmienić stanowiska, mają powstać tzw. doradcy klienta, którzy będą mieli pod swoją opieką pewną grupę bezrobotnych i będą ich aktywizować od początku do końca. Powiatowa Rada Zatrudnienia w obecnym kształcie zakończy działalność i powstanie Powiatowa Rada Rynku Pracy. Zadania jej będą bardzo podobne, na pewno zmieni się jednak katalog osób, które będą się w niej zasiadały – powiedział na koniec dyrektor.

W końcu października 2013 r. poziom bezrobocia w poszczególnych gminach powiatu trzebnickiego przedstawiał się następująco: gm. Trzebnica – 980 osób, gm. Żmigród – 887 osób, gm. Oborniki Śląskie – 792 osoby, gm. Prusice – 473 osoby, gm. Wisznia Mała – 356 osób, gm. Zawonia – 271 osób.
Na koniec października 2013 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie trzebnickim wynosiła 3759 osób, w tym: 1951 kobiet, 3406 osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 603 osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, 111 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz 2459 osób zamieszkałych na wsi.
Trzebnica ma 13,9% bezrobocia i znajduje się na trzecim miejscu po Oławie i Środzie Śląskiej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here