Milion na dach klasztoru

80

Jest ona przeznaczona na remont konstrukcji „dachu i poddasza oraz pokrycia dachowego i lukarn od poziomu trzeciej kondygnacji naziemnej w środkowej części skrzydła północnego”.

Minister przypomniał jednocześnie, że zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, suma dotacji na prace przy zabytkach udzielonych przez ministra, konserwatora zabytków oraz poszczególne samorządy nie może przekroczyć wysokości stu procent nakładów poniesionych na ten cel. Ponieważ całkowity koszt remontu został oszacowany na  ponad 1 mln 200 tys. zł, samorządy mogą dorzucić jeszcze 200 tys złotych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here