„Służyć innym, pomagać potrzebującym”

506

Po wprowadzeniu sztandaru oraz odśpiewaniu hymnu naczelnik poinformował, że Ochotnicza Straż Pożarna w Żmigrodzie, uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych została odznaczona srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Gościem specjalnym wydarzenia była wicewojewoda Ewa Mańkowska, która dokonała odznaczenia najbardziej zasłużonych osób. Tego zaszczytu dostąpił także prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Zdzisław Średniawski. Wiceburmistrz w swoim przemówieniu podkreślił rolę strażaków w naszym społeczeństwie. – Chcę wam gorąco podziękować za to, co robicie na rzecz szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej. Służcie Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek – powiedział wiceburmistrz Żmigrodu.

Decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” odznaczeni zostali: Przemysław Wroński, Robert Lewandowski, oraz Czesław Połczyk. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej postanowił nagrodzić srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa Artura Pelczara, Mariusza Krzesaka oraz Pawła Olesia. Za wkład włożony w edukację dzieci i młodzieży na temat pożarnictwa brązowy medal otrzymali nauczyciele: Maria Kula, Bogumiła Maciejak oraz Wiktor Petruś. Wśród nagrodzonych brązowym medalem znaleźli się także: Tomasz Kędzierski, Krzysztof Micner, Tomasz Mazurek, Rafał Ćwikliński, Bartłomiej Farulewski oraz dr Zbigniew Skorecki. – Pan doktor otrzymuje medal, gdyż kilka lat temu asystował nam w akcji ściągania garnka z głowy małego dziecka – poinformował Mariusz Krzesak. Zdanie to wywołało entuzjastyczny aplauz wśród zebranych na uroczystości osób. Ta spektakularna akcja żmigrodzkich strażaków zostanie w pamięci mieszkańców miasta jeszcze na bardzo długo.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here