Podziekowanie za udaną kwestę

51

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom kwesty TVP Wrocław programu „Studio Wschód” pt. Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. W czasie kwesty zebrano:

– w dniu 1 listopada, na cmentarzach Trzebnicy – 4507,45 zł, w Zawoni – 1063, 82 zł, w Wysokim Kościele – 308,71 zł;

– w dniu 2 listopada na cmentarzach Trzebnicy (kwestę przeprowadziły Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Tęcza”) – 1026,69 zł.

Łącznie zebrano 6906, 67 zł oraz 2 euro i 20 centów. Przeliczenia kwesty dokonała komisja w siedzibie Związku Sybiraków we Wrocławiu.

Dochód ze zbiórki na dolnośląskich cmentarzach zostanie wykorzystany na zawiezienie około 100 tys. zniczy zebranych przez uczniów na polskie cmentarze na Ukrainie i Litwie oraz wykonanie 60 tablic, które zostaną umieszczone na remontowanych w ramach akcji cmentarzach.

Zapraszam do współpracy sponsorów, którym pamięć i stan polskich cmentarzy na Kresach II RP leży na sercu. To jest nasze wspólne zadanie – ocalenie od zapomnienia naszej historii i bliskich.

Z poważaniem

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here