Rozbiórka u starosty

51

Dawne obiekty podlegają ochronie konserwatorskiej, dlatego wszelkie prace porządkowe prowadzone są po uprzednim powiadomieniu konserwatora zabytków. Zburzono jeden z obiektów, który nieużywany i nieremontowany przez lata popadł w ruinę. Postanowiono także uratować niektóre z zabytkowych elementów konstrukcyjnych drewnianej wiaty, która również wchodziła w skład byłego kompleksu leczniczego. Po wyczyszczeniu tego terenu zostanie rozbudowany parking dla interesantów starostwa. Wiemy, że zachowane elementy, po odpowiednim oczyszczeniu i konserwacji, powinny ozdobić budynek Domu Pomocy Społecznej w Rościsławicach. Z dawnych budynków zachował się jeszcze murowany obiekt, przylegający do budynku głównego starostwa. Zostanie on w przyszłości przebudowany i przekształcony na biura archiwum. Znamy także plany dotyczące przekształcenia kolejnego z zachowanych budynków. Ten piętrowy i zadaszony obiekt powstał znacznie później od sanatoryjnego kompleksu. – Mamy już gotowy projekt budowlany; w przyszłości do tego budynku przeniesiemy wydział komunikacji – wyjaśnił nam naczelnik wydziału inwestycyjnego w starostwie Marek Rakowski.

Wkrótce starostwo przystąpi także do wyłożenia kostką parkingu położonego na tyłach budynku przy ul. Leśnej.

Ok 35 tys zł. – to szacowany koszt prac rozbiórkowych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here