Jak uzyskać refundację aparatu słuchowego

7789

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw potrzebom naszych czytelników i usystematyzować kilka potrzebnych informacji. Nie trzeba chyba informować o tym, że pierwszym krokiem, w doborze, a później zakupie aparatu słuchowego, jest wizyta u lekarza. Aby uzyskać dofinansowanie do aparatu słuchowego z Narodowego Funduszu Zdrowia należy na początku pobrać skierowanie do lekarza laryngologa od lekarza pierwszego kontaktu. Następnie trzeba wykonać badanie słuchu, aby sprawdzić czy w ogóle potrzebny jest aparat słuchowy. Kolejnym punktem jest wizyta u lekarza laryngologa, konsultacja laryngologiczna oraz  pobranie wniosku na zaopatrzenie w aparat słuchowy i wkładkę uszną. Ważne jest by po tej wizycie podstemplować wniosek na zaopatrzenie w aparat słuchowy i wkładkę uszną w wojewódzkim oddziale NFZ, a później zapisać się na dobór aparatu słuchowego i wkładki usznej. Protetyk na podstawie badania słuchu dobiera odpowiedni do ubytku model aparatu słuchowego. Następnie pobiera formę ucha w celu wykonania indywidualnej wkładki usznej. Kolejnym krokiem jest odliczenie kwoty refundacji od ceny aparatu i wkładki (w tym celu w gabinecie protetycznym pozostawiają Państwo podstemplowany wniosek na aparat słuchowy i wkładkę uszną, a cena aparatu i wkładki zostaje pomniejszona o kwotę refundacji). Na koniec ma miejsce wystawienie faktury zakupu i gwarancji na aparat słuchowy. Niezależnie od producenta gwarancja na aparat słuchowy wynosi 3 lata od daty zakupu. Do gwarancji należy zachować fakturę zakupu aparatu słuchowego i wkładki, którą dostaną Państwo w gabinecie protetycznym.

Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje zakup aparatów słuchowych raz na 5 lat. Poniżej w tabelach znajdziecie Państwo wielkość dofinansowań w 2013 roku do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne i kostne.

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo powietrzne w roku 2013 wynosi dla osoby dorosłej – czynnie pracującej (limit 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %),  osoby dorosłej – emeryt, rencista (limit 800 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30 %), osoby dorosłej – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 800 zł i udział własny pacjent w cenie zakupu 30 %). Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %), dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 5500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 50 %).

Dofinansowanie NFZ do aparatów słuchowych na przewodnictwo kostne w roku 2013: osoba dorosła – czynnie pracująca, a także emeryt i rencista (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 30%), osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %). Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia (limit 1500 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu 0 %).

Dofinansowanie z PCPR, PFRON i MOPS

Aby uzyskać dofinansowanie do aparatu słuchowego z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie należy przede wszystkim odnaleźć oddział Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w swoim powiecie, w Trzebnicy , ul. Tadeusza Kościuszki 10, a później na miejscu złożyć wymagane dokumenty: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej, udokumentowane dochody (kserokopia), kserokopię potwierdzonego w NFZ zlecenia na aparat słuchowy (od lekarza laryngologa), kosztorys aparatu słuchowego (tj. faktura pro-forma wystawiona w gabinecie protetycznym), numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz wniosek o dofinansowanie – do pobrania na miejscu.

Dofinansowanie do aparatów słuchowych: osoba dorosła – czynnie pracująca – 1560 zł do dwóch aparatów słuchowych, osoba dorosła – emeryt, rencista – 800 zł  (do aparatu słuchowego), osoba dorosła – inwalida wojenny, wojskowy, osoba represjonowana –  800 zł (do aparatu słuchowego) oraz dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia 2260 zł (do dwóch aparatów słuchowych).

Aby otrzymać dofinansowanie z PFRON / MOPS / PCPR należy: posiadać grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci dodatek pielęgnacyjny), mieć zatwierdzony wniosek na aparat słuchowy w oddziale NFZ. Dochód nie może przekraczać kwoty na jednego członka rodziny ustalonej przez określony MOPR/PCPR (przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. wyniosło 3612,51 zł). Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć stosowny wniosek w MOPR/PCPR,  kosztorys lub fakturę za zakupiony aparat słuchowy.

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. wyniosło 3612,51 zł.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here