Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w sprawie \”wycieku\” pieniędzy na lewe konto

52

Przewodniczący Rady Miejskiej Obornik Śląskich Roman Głowaczewski w związku z aferą zwołał na dziś (26 listopada) nadzwyczajną 39. sesję rady. Jest to już druga sesja nadzwyczajna poświęcona temu wydarzeniu (poprzednia odbyła się 7 listopada).

Zgodnie z proponowanym porządkiem obrad na dzisiejszym posiedzeniu plenarnym radni będą głosowali nad przyjęciem protokołu komisji rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli dokumentów dotyczących regulacji zobowiązań gminy, w zakresie płatności firmie WPO „Alba” za świadczone usługi dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Poznają także stanowisko burmistrza dotyczące przeprowadzonej kontroli.

Ostatnim punktem obrad w proponowanym porządku obrad jest „realizacja uchwały nr XXXVIII/316/13 w sprawie zajęcia stanowiska Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich, w sprawie płatności na rzecz Firmy WPO ALBA”. Uchwała ta m.in. zawiera pytania do burmistrza:

„1) Czy doszło do usiłowania oszustwa, czy też doszło do oszustwa?

2) Jeśli doszło do oszustwa, to na jaką skalę i o jakiej konkretnie kwocie jest mowa?

3) Czy jakakolwiek kwota została zabezpieczona?

4) Czy sytuacja ta wpływa na płynność finansową gminy Oborniki Śląskie?

5) Kiedy Burmistrz podjął wiadomość o powstałej szkodzie?

6) Jak Pan Burmistrz widzi dalszą realizację budżetu gminy Oborniki Śląskie na rok 2013, z jakiego źródła trzeba będzie zadysponować brakującą kwotę zaległych opłat na rzecz firmy WPO ALBA?

7) Czy niezbędne będą zmiany w budżecie gminy Oborniki Śląskie na rok 2013 w związku z tym faktem?

8) Jakie procedury w sprawie prawidłowego obiegu dokumentów finasowo-księgowych były wdrożone w urzędzie gminy Oborniki Śląskie przed zaistniałą sytuacją?

9) Czy zostały wdrożone odpowiednie procedury w sprawie prawidłowego obiegu dokumentów w celu uszczelnienia systemu finansowego Gminy?

10) Czy prawdą jest, że zmiany numeru konta dokonała stażystka?

11) W jaki sposób zabezpieczone jest wykonywanie transakcji przez gminę?

12) Ko dokonał ostatecznej weryfikacji i autoryzacji błędnego przelewu?

13) Z jakich środków zostaną pokryte zobowiązania wobec Alby?

14) W jaki sposób gmina dowiedziała się o fakcie, iż dokonała błędnego przelewu? Czy informacje te zostały udzielone przez prokuraturę czy identyfikacja nastąpiła wewnątrz Urzędu?

15) Czy grozi nam paraliż śmieciowy w postaci przerwy w świadczeniu usług przez Albę?

16) W jaki sposób Gmina porozumiała się z Albą w sprawie uregulowania zaległości? Jaki jest dodatkowy koszt tego porozumienia tj. odsetki, kary umowne itd.?

17) Jakie są koszty obsługi prawnej zaistniałej sytuacji, tj. koszt pełnomocnictwa / radcy prawnego itd.?

18) Jakie są procedury zmiany numeru konta?”.

Początek obrad o godz. 17 w sali posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Trzebnickiej 1.

Za tydzień przedstawimy szczegółową relację z sesji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here