Prusiccy radni nie podnieśli podatków

59

W miniony czwartek, podczas sesji Rady Miasta i Gminy Prusice, rajcy zajęli się kwestią podatków w gminie. Przypomnijmy, że w poprzednim roku rada dość znacznie podniosła stawki podatkowe. W tym roku radni zadecydowali, że (poza zmianą podstawy naliczania podatku rolnego) wszystkie podatki pozostaną na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym. W związku z takimi uzgodnieniami, radni nie podjęli nowych uchwał, a w mocy pozostały zeszłoroczne uchwały i uchwalone w nich stawki. 

Przypomnijmy, że podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wynosił w 2014 roku 0,86 zł od mkw.; pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,28 zł od ha powierzchni; od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,44 zł od mkw.

Podatek od budynków lub ich części: mieszkalnych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  – 0,72 zł za mkw.; mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,81 zł od mkw.; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł za mkw.; związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 2 zł za mkw.; pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności statutowej działalności pożytku publicznego – 7,20 zł za mkw. ; od pozostałych budowli 2 proc. wartości.

Jedyna uchwała podatkowa na przyszły rok, jaką podjęli radni, to zmiana średniej ceny skupu żyta, która jest przyjmowana jako podstawa obliczenie podatku rolnego na terenie całej gminy. Przypomnijmy, że w w roku 2013 podstawa naliczania podatku rolnego w Prusicach była jedną z najwyższych i wynosiła 75 zł (radni obniżyli ją w stosunku do zaproponowanej przez Główny Urząd Statystyczny o 0,86 zł). W tym roku GUS zaproponował 69,28 zł jako górą stawkę. Prusiccy radni obniżyli ją do 67 zł za kwintal.

67 zł
do takiej kwoty rani obniżyli średnią cenę skupu kwintala żyta, która jest podstawą naliczania podatku rolnego w gminie Prusice.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here