Otwarte drzwi u komorników!

98

W Trzebnicy dyżur od godz. 11 do 18 będą pełnić komornicy sądowi przy Sądzie Rejonowym: Anna Musialska – w kancelarii przy ul. św. Jadwigi 7/lok 210-212 oraz Małgorzata Garczyńska – w kancelarii przy ul. Norwida 1.

Dzień otwarty to coroczna akcja, której celem jest poszerzanie wiedzy z zakresu postępowania egzekucyjnego. Adresowana jest do wierzycieli, dłużników, osób zagrożonych postępowaniem komorniczym, ale jak nas zapewnili trzebniccy komornicy, przyjść i zadawać pytania może każdy.

Jutrzejsze dyżury poświęcone są głównie problematyce alimentacynej, ale będzie się można dowiedzieć także, kiedy i w jaki sposób komornik prowadzi egzekucję, kiedy można spodziewać się wizyty komornika, kiedy i w jaki sposób uzyskuje się świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, co zrobić, gdy były partner, wszelkimi możliwymi sposobami, unika odpowiedzialności i mimo wyroku sądowego nadal nie partycypuje w kosztach utrzymania swoich dzieci.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here