Prusicka edukacja poniżej średniej powiatowej

133

Barbara Krzyżak, dyrektorka Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i Przedszkoli przedstawiła raport o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie.  Na wstępie zaznaczyła , że dokument jest dość obszerny, więc przedstawi najważniejsze dane, a cały raport dostępny będzie w biurze rady.

Klasy nie są liczne

Z informacji jakie podała dyrektorka wynika, że sieć szkół nie uległa zmianie w stosunku do wcześniejszego roku szkolnego. Szkoły podstawowe znajdują się w Prusicach, Skokowej i Piotrkowicach, a gimnazjum w Prusicach. Odziały przedszkole funkcjonują przy szkołach podstawowych, punkt przedszkolny w Skokowej. W poprzednim roku, do szkół w gminie uczęszczało 536 dzieci, które uczyły się w 26 oddziałach, czyli średnia uczniów w oddziale to 21 osób. – Do klasy zerowej uczęszcza 168 dzieci, oddziałów mamy 8, więc i tu średnia dzieci na oddział to 21 osób. Do publicznego gimnazjum, gdzie jest 9 oddziałów uczęszcza 233 uczniów, co stanowi, że średnia w oddziale to 25 uczniów. Na terenie gminy prowadzony jest dowóz dzieci do szkół; dwie trasy obsługuje Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, natomiast trzy  trasy PKS Leszno. Dzieci niepełnosprawne dowożone są do szkół w Miliczu, w Żmigrodzie, w Trzebnicy i we Wrocławiu – podała dyrektorka.

Zatrudniają blisko setkę nauczycieli

Jak mówiła Barbara Krzyżak, liczba zatrudnionych w poszczególnych szkołach nauczycieli, uzależniona jest od ilości oddziałów. Na terenie gminy zatrudnionych jest 96 nauczycieli i 20 innych pracowników (konserwatorzy, sprzątaczki i administracja). – W strukturze zatrudnienia obserwujemy zmiany. Obecnie zatrudniamy 6 stażystów, 14 nauczycieli kontraktowych, 35 nauczycieli mianowanych i 41 nauczycieli dyplomowanych. W roku szkolnym 2012-2013 dwóch nauczycieli otrzymało status nauczyciela kontraktowego, 2 innych  stopnień nauczyciela dyplomowanego. W prusickich szkołach zatrudnionych jest 77 nauczycieli z wyższym wykształceniem magisterskim,15 z tytułem licencjata i 4 z innym wykształceniem – podała dyrektorka. W szkołach zatrudnionych jest również dwóch pedagogów,  jest 1,73 etatu psychologa, dwa etaty biblioteki oraz 3,61 etatu w świetlicy .

Miliony na edukację

Dyrektorka poinformowała także o środkach finansowych przeznaczonych na oświatę. – Jeśli chodzi o szkoły podstawowe to był to koszt 4 mln 322 tys. zł, co w przeliczeniu na jednego ucznia daje 7 tys. 816 zł, natomiast w gimnazjum koszt utrzymania jednego ucznia to 9 tys.14 zł, a w klasach zerowych 3 tys. 283 złotych .

Z raportu wynika również, że blisko 460 tys. zł wydano na dowóz dzieci do szkół. Pieniądze poszły również na stypendia dla uczniów, dokształcanie nauczycieli, a także zasiłki szkolne i wyprawkę szkolną. W szkołach przeprowadzono również konieczne remonty. W placówkach oświatowych organizowanych jest wiele akcji, jak chociażby „szklanka mleka”, czy „trzymaj formę”. ZEASZ dofinansował również naukę uczniów u pracodawców, między innymi mechaników samochodowych, kucharzy, monterów. W sumie wykształcono 37 osób za ponad 246 tys. zł. Jedyna niepubliczna jednostka oświatowa, przedszkole Calineczka otrzymało blisko 300 tys. zł dofinansowania.

Wyniki poniżej średniej

Wyrazy zdziwienia malowały się na twarzach radnych, kiedy dyrektorka Krzyżak podawała wyniki, jakie osiągnęli uczniowie w różnych sprawdzianach i porównała je ze średnią województwa. Sprawdzian szóstoklasistów szkoły podstawowej: średni wynik gminy to 19,7 proc., (SP w Skokowej – 22,1 proc.,  SP w Prusicach 19 proc, a SP w Piotrkowicach -19,5 proc.), przy czym średnia województwa to 23,6 proc. Egzamin gimnazjalny również wypadł poniżej średniej powiatu; z języka polskiego 52,8 (średnia powiatu to 57 proc.) z WOS-u 50,8 proc. (średnia 55 proc), część matematyczna – średnia 39,5 proc. (powiat – 45 proc.), część przyrodnicza – średnia prusickiego gimnazjum to 51 proc., a powiatu – 56 proc. najgorzej wypadł język obcy angielski: przy średniej powiatu 59 proc, pusiccy gimnazjaliści osiągnęli średnią 44,9 proc. na poziomie podstawowym, natomiast na poziomie rozszerzonym średnia powiatu wyniosła 41 proc, a gimnazjum w Prusicach tylko 25 proc. Język niemiecki zdawało 2 uczniów – tu okazało się, że prusiczanie są mocni, ponieważ zdobyli 100 proc. na poziomie podstawowym i 94 proc. na rozszerzonym.

Radni nie dyskutowali o wynikach nauczania, ani o innych danych przedstawionych w raporcie.

96
nauczycieli jest zatrudnionych w prusickich szkołach.

Pond 9 tys. zł
kosztuje roczne kształcenie gimnazjalisty.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here