Starosta podjął kulturalną współpracę z gminą Zawonia

523

Na spotkaniu obecni byli: starosta Robert Adach, przewodniczący Rady Powiatu Marek Koliński, wójt Gminy Zawonia Robert Borczyk, Dominika Łasica ze Starostwa Powiatowego, dyrektor GOK w Zawoni Elżbieta Michta oraz inicjatorzy Świątyni Artystów: Anna i Mirosław Kochowie, Grzegorz Derela, Ryszard Gil i Konrad Laprus. Na spotkaniu nie mogło także zabraknąć architekta, Jana Jerzmańskiego z Wrocławia.

Podczas spotkania omówiono sprawy kultury i nie tylko. Starosta Robert Adach podkreślił to, jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odkrywa kultura. Nawiązując do Festiwalu Muzyki Kameralnej starosta powiedział, że w czasach, gdy z każdej strony jesteśmy zalewani wszelkimi informacjami, często nieuporządkowanymi, które docierają do nas wszystkimi możliwymi kanałami, muzyka kameralna, która jest uporządkowana i spokojna, pozwala nam się wyciszyć i złapać równowagę w stosunku do otaczającej nas rzeczywistości.

Podczas rozmowy poruszono także kwestię przyszłych imprez, które zaplanowano na najbliższe miesiące w Świątyni Artystów, a które pomogą wypromować na zewnątrz nie tylko Gminę Zawonia, ale także i cały Powiat Trzebnicki. Poruszono także kwestię remontu budynku, który co prawda został już rozpoczęty, ale planowany koniec nastąpi prawdopodobnie dopiero w 2017 r. Zanim doszło do podpisania umowy o współpracy, starosta Robert Adach poinformował zebranych, że będzie przekonywał radnych o tym, aby w budżecie na 2014 r. przeznaczyć część środków na organizację kultury w Zawoni. Dominika Łasica zaś obiecała, że w przyszłym roku jeden koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej odbędzie się właśnie w „Świątyni Artystów”. Ostatnim punktem spotkania było podpisanie przez starostę Roberta Adacha oraz wójta gminy Zawonia Roberta Borczyka umowy o współpracy kulturalnej. Pełną treść deklaracji zamieszczamy na końcu artykułu.

Jak nas poinformował po spotkaniu Ryszard Gil remont budynku ze względu na charakter robót i konieczność poszukiwania źródeł jego finansowania podzielony zostanie na etapy. W pierwszej kolejności w 2014 roku naprawiony zostanie dach – jako zadanie najpilniejsze wraz z częściową wymianą więźby. Później nastąpi osuszenie podmakającego od lat budynku oraz izolacja pozioma. Kolejnym etapem będą elewacje – najpierw zewnętrzna, potem wewnątrz i przywrócenie wyglądu sali głównej w tym budowa empor i strop.  Na końcu będzie miała miejsce adaptacja na salę koncertowo-wystawową i wyposażenie. Całość zakończona ma zostać do 2017 roku niejako symbolicznie na 500 lecie Reformacji. Jaki będzie koszt remontu na razie nie wiadomo, ponieważ w chwili obecnej jest trudny do oszacowania.

Będzie możliwy po zakończeniu inwentaryzacji i ocenie stanu budowli, co w chwili obecnej jest prowadzone. Uzależniony też będzie od przyjętego programu użytkowego i jakości wyposażenia. Tak czy owak będzie to spory wydatek, absolutnie nieprzekraczający możliwości nie tylko naszej Gminy Zawonia, ale nawet i Powiatu. Choć środki na start mamy właśnie z tych źródeł. O pozostałe środki musimy zabiegać i będziemy zabiegać, gdzie tylko to będzie możliwe poczynając od Urzędu Marszałkowskiego, poprzez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Składamy też aplikacje do środków unijnych – poinformował nas Ryszard Gil, dodając:

Będziemy także zabiegali o pomoc ze zbiórek społecznych, w tym także w środowiskach ewangelików nie tylko w Polsce. Ponieważ nasza inicjatywa spotkała się już z uznaniem, to – choć jeszcze powoli – zaczynają do nas dopływać – deklaracje pomocy. Nie mamy innego wyjścia jak doprowadzić ten projekt do końca i stworzyć tu nowoczesny ośrodek kultury o znaczeniu subregionalnym – jak to słusznie i zobowiązująco dla nas podkreślił pan Starostwa.

Z tego też powodu powstał tak ambitny program działań na 2014 rok, w tym między innymi wielki projekt „Sztuka kobiet”. Zdarzenie objęte zostało honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP, Anny Komorowskiej.

A jakie w najbliższym czasie odbędą się w „Świątyni Artystów” imprezy? Rok 2014 rozpoczęty zostanie w styczniu wystawą fotograficzną Alegorie Wzgórz Trzebnickich, która jest plonem tegorocznych prac nad  pięknym artystycznym i kolekcjonerskim kalendarzem promującym Wzgórza Trzebnickie. Trochę później, bo w kwietniu tuż przed Wielkanocą odbędą się dwa koncerty „Matka Bolejąca” w Zawoni i w Trzebnicy z przejmująca scenografią ze sztandarami z kopiami Golgoty Jasnogórskiej wielkiego nieżyjącego od 10 lat malarza Jerzego Dudy-Gracza z udziałem jego rodziny, która zgodziła się na bezpłatne wykorzystanie praw do przedstawienia tych obrazów. Będzie także pięć edycji akcji Teatr za jeden uśmiech, będą koncerty, przedstawienia taneczne i wystawy. A przede wszystkim przez sześć tygodniu w maju i czerwcu  niemal codziennie cały zestaw imprez, wystaw, koncertów i spotkań w ramach Festiwalu „Sztuka kobiet”. Wtedy z całą pewnością serce kultury Powiatu bić będzie w Zawoni.

 Pełna treść deklaracji:

„Wójt Gminy Zawonia Robert Borczyk i Starosta Trzebnicki Robert Adach w trosce o ochronę zabytków i rozwój kultury w powiecie trzebnickim, mając na względzie odpowiedzialność wobec dziedzictwa minionych pokoleń oraz obowiązek poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Zawonia i Krainy Wzgórz Trzebnickich poprzez wyrównanie ich szans uczestnictwa w kulturze, postanawiają podejmować wspólnie działania zmierzające do remontu i odbudowy budynku byłego kościoła ewangelickiego w Zawoni i stworzenia w nim nowoczesnej placówki kultury o znaczeniu subregionalnym, w której dawne sacrum wiary symbolicznie łączyć się będzie z nowym sacrum sztuki – w „Świątyni Artystów”.

Wójt Gminy Zawonia Robert Borczyk i Starosta Trzebnicki Robert Adach wspólnie podejmować będą wszelkie możliwe działania dla pozyskania niezbędnych środków finansowych dla przeprowadzenia rewaloryzacji budynku oraz jego wyposażenia, tak aby najpóźniej w roku 2017 „Świątynia Artystów” rozpoczęła działalność w odnowionej, nowoczesnej siedzibie. W tym celu wspólnie występować będą do organów administracji samorządowej i administracji rządowej z odpowiednimi wnioskami, w tym także dla pozyskania na ten cel środków unijnych i innych środków pomocowych. Będą też wspierać działaczy społecznych i organizacje pozarządowe, których cele tożsame są z tą deklaracją. Podejmować będą również działania zmierzające do wspólnej realizacji imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć społecznych w „Świątyni Artystów”.

Wójt Gminy Zawonia Robert Borczyk i Starosta Trzebnicki Robert Adach wychodząc z założenia, że troska o sprawy kultury, jej dobro i promocję są obowiązkiem nas wszystkich na równi z samorządami terytorialnymi będą podejmowali wspólne działania na rzecz poszerzania pozabudżetowych źródeł jej finansowania i zachęcania do tego przede wszystkim przedsiębiorców i liderów biznesu. Dlatego ustanawiają Honorową Księgę Przyjaciół Kultury Krainy Wzgórz Trzebnickich i Honorowy Tytuł Dobrodzieja Kultury. Raz w roku, w czasie specjalnego uroczystego koncertu w „Świątyni Artystów” do Księgi wpisywanych będzie pięciu najbardziej aktywnych przyjaciół kultury zgłaszanych przez instytucje, twórców i organizatorów kultury, stowarzyszenia, sołectwa i Gminy powiatu trzebnickiego, spośród których jeden uhonorowany będzie tytułem i dyplomem Dobrodzieja Kultury. Księga Przyjaciół Kultury Krainy Wzgórz Trzebnickich prowadzona i przechowywana będzie w „Świątyni Artystów” w Zawoni.

Wójt Gminy Zawonia Robert Borczyk i Starosta Trzebnicki Robert Adach oświadczają ponadto, że ustanawiają doroczne nagrody za wybitne osiągnięcia w rozwoju oraz upowszechnianiu kultury – Wójt Gminy Zawonia w Gminie Zawonia, a Starosta Trzebnicki w Powiecie Trzebnickim. Nagrody te wręczane będą wraz z tytułami Przyjaciół i Dobrodziejów Kultury. Szczegółowy tryb i regulaminy nagród ustanowione będą w sposób i w formie prawem przewidzianym przez Gminę Zawonia i Powiat Trzebnicki”.

1 KOMENTARZ

  1. Fajne. „Starosta podjął kulturalną współpracę z gminą Zawonia”
    od siebie dodam, że niekulturalną współpracę z gminą Trzebnica Pan Starosta prowadzi od dłuższego czasu 😉

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here