Ewangelizowanie świata

81

Orędzie Papieża Franciszka

Przeżywamy Tydzień Misyjny. W dzień ukazania się tego numeru Gazety NOWej, obchodzimy w Liturgii Kościoła wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II. Jest to dobra okazja do ukazania wielkiej roli, jaką odegrał ten papież w dziele ewangelizacji świata. Jego pielgrzymki na wszystkie kontynenty, także do krajów, gdzie chrześcijaństwo jest religią mniejszościową, jest wielkim wkładem w dzieło misyjne Kościoła. Każdy papież podejmuje, na swój sposób te zadania. Również Papież Franciszek, poprzez „Orędzie na Światowy Dzień Misyjny” ukazuje wielkie znaczenie głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi. Podejmuje ten temat w nawiązaniu do kończącego się Roku Wiary. Już na samym wstępie papież pisze, że: „Wiara jest cennym darem Boga, który otwiera naszego ducha, byśmy mogli Go poznać i kochać. On chce nawiązać z nami relację, abyśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu i uczynić nasze życie bardziej sensownym, lepszym, piękniejszym. Bóg nas kocha! Jednakże wiara musi być przyjęta. Domaga się więc naszej osobistej odpowiedzi, odwagi, by Bogu zaufać, by żyć Jego miłością, wdzięczności za Jego nieskończone miłosierdzie. Ponadto nie jest ona darem zarezerwowanym jedynie dla niektórych, ale ofiarowanym z hojnością. Wszyscy powinni móc doświadczyć radości czucia się kochanymi przez Boga, radości zbawienia! Jest to dar, którego nie wolno zatrzymać dla siebie, ale trzeba się nim dzielić. Głoszenie Ewangelii jest nieodłączne od faktu bycia uczniem Chrystusa i zakłada nieustanne zaangażowanie, które podtrzymuje całe życie Kościoła.” (Orędzie, 1)

 

 

„Miłosierdzie Boże dla całego świata”

Minęło już ponad dziesięć lat od ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. To właśnie w czasie jej trwania papież, konsekrując bazylikę Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, wypowiedział znamienne słowa: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach, z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie”. Słowa te, które są wciąż aktualne, brzmią szczególnie w kontekście Tygodnia Misyjnego, którego hasło brzmi: ” Miłosierdzie Boże dla całego świata”. Uświadamiamy sobie, że wciąż jest na świecie tyle miejsc, do których nie dotarło jeszcze orędzie przekazane przez św. Faustynę. Odkrywamy również, że nie możemy zatrzymać tylko dla siebie radości ze spotkania z Bożym miłosierdziem. Niech wstawiennictwo Matki Miłosierdzia oraz bł. Jana Pawła II pomoże nam na nowo napełnić się misyjną gorliwością św. Faustyny, która modliła się słowami: „Pragnęłabym być misjonarzem i nieść światło wiary w dzikie kraje…” (Dzienniczek, 302).

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here