Komisja rewizyjna ujawnia tajniki wypłynięcia setek tys. zł z kasy Obornik Śl. – publikujemy raport komisji rewizyjnej

499

glodowskaJak ustalił zespół kontrolny, na fałszywe konto wpłynęły cztery płatności: trzy 19 września i jedna 21 października. Ta ostatnia, na kwotę ponad 245 tys. zł, została przez bank zwrócona, ponieważ wcześniej – w związku z innym oszustwem – fałszywe konto zostało zablokowane. Budżet gminy został więc uszczuplony o blisko 420 tys. zł.

Przelewów na fałszywe konto dokonała stażystka, która korzystała z haseł będącej na zwolnieniu chorobowym urzędniczki, a płatności te podpisali też: kierownik wydz. rozwoju obszarów wiejskich i ochrony środowiska Józef Wnęk, skarbnik gminy Dorota Fiłon oraz zastępca burmistrza Karol Kos.

blazewski

W podsumowaniu protokołu radni z komisji rewizyjnej stwierdzili, że „powyższa sprawa wskazuje na całkowity brak nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu”, dodając, że jest to efekt zwalniania „doświadczonych, długoletnich pracowników, a zatrudnianie w ich miejsce osób bez doświadczenia (…) w celu realizacji własnej polityki kadrowej.

W przekonaniu komisji doszło do umyślnego lub nieumyślnego działania na szkodę interesu publicznego i wyrządzenia istotnej mu szkody, czyli przestępstwa z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego. Zaleciła więc przewodniczącemu Rady Miejskiej skierowanie zawiadomienia do prokuratury!

Burmistrz Sławomir Błażewski w „uwagach do raportu z kontroli komisji rewizyjnej” odrzucił prawie wszystkie zarzuty, zgodził się jedynie z wnioskiem komisji, że „w urzędzie należy zweryfikować kontrolę zarządczą”, dodając, że „za wdrożenie  i koordynację której, zgodnie z zarządzeniem burmistrza Obornik Śl. (…) odpowiada sekretarz gminy.

Dodajmy, że sekretarz gminny kilka dni po ujawnieniu afery złożyła wypowiedzenie z pracy, a burmistrz w okresie wypowiedzenia, płacąc jej wynagrodzenie, zwolnił  z obowiązku świadczenia pracy.

Dlaczego stażystka zmieniła nr konta, o dwóch sprzecznych wersjach obiegu dokumentów urzędzie, o zacieraniu śladów nieprawidłowości oraz próbie wstrzymania upublicznienia protokołu pokontrolnego przeczytasz w najbliższym wtorkowym wydaniu NOWej gazety trzebnickiej.

Przedstawiamy Państwu protokół komisji rewizyjnej:

Protokół_komisji_rewizyjnej_Oborniki_Śl.

Odpowiedzi burmistrza na pytania, które zostały postawione na poprzedniej sesji:

Odpowiedzi burmistrza Błażewskiego na pytania radnych

Uwagi burmistrza do protokołu komisji rewizyjnej:

Uwagi do protokołu

Uwagi burmistrza do przebiegu kontroli:

Uwagi do przebiegu kontroli

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here