Co robi władza

63

Robert Adach starosta trzebnicki – wczoraj, na zakończenie wizyty w Trzebnicy delegacji z zaprzyjaźnionego Goslar,  rozmawiał na temat kierunku rozwoju dalszej współpracy z niemieckim powiatem. W środę weźmie udział w zebraniu zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy, spotka się szefową UTW „Atena” w Obornikach Śl. a po południu będzie przewodniczył obradom zarządu powiatu. W  czwartek odbędzie kilka rozmów z  kierownikami jednostek podległych. Będzie też radził o remontach dróg

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich – dzisiaj będzie m.in brał udział w cotygodniowej naradzie kierownictwa urzędu. Jutro wybiera się do Urazu na ślubowanie pierwszoklasistów, w środę będzie przyjmował interesantów. a w czwartek będzie załatwiał, przed długim weekendem, bieżące spraw gminy

Robert Lewandowski, burmistrz Żmigrodu – wczoraj razem z dyrektorem ZPK omawiał plany na przyszłoroczny budżet, dzisiaj uczestniczy w pasowaniu na przedszkolaka, a także spotka się z mieszkańcami Korzeńska. W środę ma zaplanowane spotkanie z sołtysami, a także będzie na zarządzie SGTWTiDB, by omówić plan działania na 2014 r. W czwartek będzie uczestniczył w pracach komisji budżetowej, na której  będą podejmowane tematy związane z gospodarką odpadami i sprzedażą nieruchomości gminnych.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic – na dzisiaj ma zaplanowane spotkanie w sprawie ZGKiM w Prusicach, następnie spotka się z projektantami ścieżki rowerowej, natomiast po południu będzie uczestniczył w sesji Rady Miasta i Gminy Prusice. Jutro rano włodarz, będzie obecny na Zgromadzeniu Związku Gmin Bychowo. Spotka się również z projektantem Ośrodka Zdrowia w Prusicach, potem pojedzie do Urzędu Marszałkowskiego. Po południu weźmie udział w finale Akcji Dąb- Niezwykli Dolnoślązacy 2013, organizowanej przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. W czwartek burmistrz będzie się zajmował szeregiem spraw bieżących, m.in ma zaplanowane spotkania dotyczące inwestycji oraz realizowanych wniosków o dofinansowanie.

Jakub Bronowicki, wójt Wiszni Małej – wczoraj uczestniczył w pasowaniu gimnazjalistów w Szewcach, dzisiaj weźmie udział w spotkaniu Zarządu Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej. W środę wójt będzie uczestniczył w sesji rady, a w czwartek będzie się zajmował sprawami bieżącymi gminy.

Robert Borczyk, wójt Zawoni – dzisiaj weźmie udział w spotkaniu z Nadleśnictwem Oleśnica na temat utworzenia ścieżki edukacyjnej we wsi Kałowice oraz w komisji gminnej. W środę wójt będzie uczestniczył w sesji rady gminy oraz będzie przeglądał inwestycje, a w czwartek będzie się zajmował pracą w urzędzie.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy – wczoraj, jak dowiedzieliśmy się w sekretariacie był poza urzędem, jego pierwsza zastępczyni Jadwiga Janiszewska – gdzieś „na terenie”, natomiast drugi wiceburmistrz Jerzy Trela uczestniczył w pracach komisji Rady Miejskiej. Nie było więc osoby kompetentnej, która mogłaby przedstawić, czym włodarz będzie się zajmował w nadchodzącym tygodniu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here