Trzebniccy logistycy uczą się pracować… we Włoszech

469

– W ubiegłym roku nawiązaliśmy kontakt ze stowarzyszeniem z Wrocławia, które zajmuje się przygotowywaniem aplikacji do projektu  Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci Mobilności – powiedział nam Adam Domaradzki, kierownik szkolenia zawodowego w PZS nr 2. – Pomogli nam napisać projekt, za który jury konkursowe przyznało nam 92,5 pkt na 100 możliwych.

Jednym z warunków  przyznania dotacji było zdobycie opinii miejscowych przedsiębiorców, którzy mieli uzasadnić celowość nauki właśnie tego zawodu w okolicy. – Taką opinię wystawił Marian Matłok, pracodawca trzebnicki, u którego nasi uczniowie odbywają praktykę. Jego zdanie mocno przyczyniło się do przyznania nam grantu – dodał kierownik.

Członkowie stowarzyszenia przywieźli nam do Trzebnicy wystawę promującą projekt. Wzbudziła ona zainteresowanie, ale i obawy.  Na początku były opory, młodzież nie chciała się zgłaszać do udziału w międzynarodowych praktykach; przyczyną był strach przed barierą językową. Dopiero, później przeważyła ciekawość i mieliśmy więcej chętnych niż miejsc. – W sumie mieliśmy kilkunastu chętnych.

W tym roku szkolnym w projekcie praktyk zagranicznych wezmą udział słuchacze techników; jesienią logistycznego, a wiosną – w marcu – informatycznego. W ramach projektu Leonardo da Vinci Mobilności, szkoła otrzymała 46 tys. euro na sfinansowanie miesięcznych praktyk 16 uczniów.

– Technikum logistyczne to nowość w naszej szkole. Ten zawód jest obecnie popularny, a absolwenci poszukiwani. Chcemy rozpropagować ten kierunek, dlatego w pierwszej kolejności na praktyki zagraniczne wysyłamy logistyków. Podobnie jest  z informatykami, choć ten kierunek jest obecny w szkole już od kilku lat. Chcemy  zapewnić uczniom naszej szkoły jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy – wyjaśnił kierownik.

Szkoła miała do wyboru trzy kraje:  Niemcy, Włochy, Bułgaria.  – Ostatecznie, po burzy mózgów i wielu dyskusjach wybraliśmy słoneczną Italię. Rzecz w tym, że do Niemiec jest blisko.  Wiele osób może tam pojechać, jeśli nie do szkoły lub do pracy, ot choćby na weekendowy wyjazd „za miasto”. Natomiast na wyjazd do Włoch trzeba mieć już jakieś środki, przynajmniej na kilkudniowy pobyt.

Jak wyjaśnił Adam Domaradzki uczniowie, którzy wyjechali za granicę nie stracą godzin nauki, ani praktyk. – Jest to normalna praktyka zawodowa dla trzecioklasistów. Ci którzy nie wyjechali, w podobnym trybie odbywają praktyki w Trzebnicy.

Praktykanci przed wyjazdem mieli dodatkową pracę: Ukończyli trzydziestogodzinny kurs języka angielskiego – przez tydzień po lekcjach przychodzili na lektorat, by poznawać specjalistyczne zawodowe zwroty i słówka. Przez dwa dni poprzedzające wyjazd pobierali we Wrocławiu przygotowanie kulturowe i z zakresu savoir vivre`u,  żeby umieli się znaleźć w nieco odmiennej od naszej kulturze.

W Forli  zamieszkali w internacie, ale pracują w różnych firmach w mieście i okolicznych miejscowościach – po dwie osoby w każdej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here