Co robi władza

63

Robert Adach, starosta trzebnicki – wczoraj brał udział w pracach komisji w sprawie przekazania przez gminę powiatowi pomieszczeń w budynku przy ulicy Wrocławskiej, opuszczonych przez uczniów i personel Szkoły Podstawowej nr 2. Dziś wybiera się do Polanicy na wyjazdową sesję sejmiku dolnośląskiego. Wcześnie weźmie udział w naradzie na temat modernizacji sieci telefonicznej w starostwie.  W środę rano wybiera się na uroczystości z okazji święto Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Żmigrodzie. Wróci na naradę Zarządu Powiatu. W czwartek i piątek będzie robił przeglądy dróg powiatowych.

Sławomir Błażewski, burmistrz Obornik Śląskich – dziś po cotygodniowej odprawie  kierowników w urzędzie weźmie udział w uroczystościach obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbędą się w Publicznym Gimnazjum w Obornikach Śląskich. Jutro będzie uczestniczył w akademii zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 3; po południu będzie przyjmował mieszkańców. W czwartek pracuje w urzędzie, a w piątek wybiera się do do Osolina na pasowanie pierwszaków.

Igor Bandrowicz, burmistrz Prusic – dzisiaj spotyka się w sprawie szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 60. roku życia. Następnie będzie rozmawiał o projektach unijnych realizowanych przez gminę, a także planowanych do realizacji oraz spotka się w sprawie fitnessu, mediateki  i punktu porad prawnych. Weźmie również udział w obradach nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Prusice. Jutro włodarz gminy wybiera się na uroczystości 30-lecia Powiatowego Zespołu Szkół w Żmigrodzie, a następnie na spotkanie z marszałkami województwa dolnośląskiego. W godzinach popołudniowych burmistrz spotka się z dyrektorami szkół. W czwartek będzie rozmawiał z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a także spotka się w sprawie przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Na piątek włodarz gminy ma zaplanowane podpisanie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu w Prusicach pod budowę budynku wraz z zapleczem dla Związku Gmin Bychowo

Jakub Bronowicki, wójt gminy Wisznia Mała – wczoraj uczestniczył w Gminnym Ośrodku Kultury z nauczycielami z okazji Dnia Nauczyciela. Dzisiaj wójt będzie uczestniczył w szkoleniu z nadzoru właścicielskiego spółek komunalnych, w środę wraz z klubem Malinka będzie rozmawiał o zagospodarowaniu boiska. W czwartek wójt będzie przeglądał gminne inwestycje, a w piątek w urzędzie  będzie się zajmował sprawami bieżącymi gminy.

Robert Borczyk, wójt gminy Zawonia  – nie udało nam się wczoraj „złapać” wójta, ponieważ był na spotkaniu; sekretarza gminy także nie udało się zastać, ponieważ wczoraj był na urlopie.

Marek Długozima, burmistrz Trzebnicy jest w tym tygodniu na urlopie. Zastępująca go wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska nie miała wczoraj dla nas czasu i – wzorem pryncypała – nie zezwoliła sekretarzowi gminy Danielowi Buczakowi  na przekazywanie informacji o swoim planie pracy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here